Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Värdegrundsarbete

Centralskolan, Tierp · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

Att arbeta med elevers sociala samspel. Följa våra regler och ledstjärnor. Att få eleverna att acceptera att alla är olika och har olika känslor.

I Livskunskap arbetar vi med normer, värderingar och hur vi ska vara mot varandra. Att få ett gott klimat i gruppen och bemöta varandra med respekt. Vi arbetar också med hälsa och livsstil. Vid behov pratar vi om sådant som har hänt i gruppen och diskuterar gemensamt olika lösningar.

I klassrummet har vi 5 ledstjärnor som vi arbetar med;

 • Ansvar
 • Arbetsro
 • Ärlighet
 • Vänskap
 • Hänsyn

 

Dessa stjärnor innefattar många regler och ger ett gott förhållningssätt emot varandra. 

        Våra mål:

 • att ge barnen tillfälle att öva gott kamratskap genom att arbeta i grupp, och att hjälpa andra.
 • Att ge barnen kunskap om hur de kan leva ett sunt liv.
 • Att hylla mångfald och uppmuntra till respekt för andra.
 • Alla barn i gruppen ska kunna varandra.
 • Att bygga upp en känsla av gemenskap
 • Ta ansvar för sina handlingar
 • Våga stå för vad man gjort och vem man är
 • Lugn och ro när vi arbetar
 • Ta hand om våra saker och vara rädd om varandra
 • Lita på varandra och ha kul tillsammans!

Läroplanskopplingar

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,

visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter