Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Personligt Brev

Fuxernaskolan 7-9, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

Dags att ta tag i livet och skaffa ett jobb....eller prao iaf

 det dags att lära sig lite om livets vedermödor, alltså ska ni söka ett arbete.

 Ni har skrivit ett cv. Nu kommer det personliga brevet..  

 

  • Vi börjar med att läsa hur ett personligt brev bör (ska) se ut och vi läser exempel på ett personligt brev.
  • Vi ser ett klipp med bra tips.. 

Följ länken 

https://m.youtube.com/watch?v=q8-iGeSHEMA

  • Sedan får ni skriva själva.. 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Personligt brev Lathund
Inlämning personligt brev

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback