Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Sannolikhet och statistik åk 8 (Prio)

Viktoriaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

Vad är möjligt och vad är inte möjligt? Kommer tåget fram i tid? Blir det regn imorgon? Vi bedömer ständigt risker eller chanser för att olika händelser ska inträffa. På finansmarknaden sker bedömningar om värdet av en aktie kommer att gå upp eller ner. Försäkringsbolagen bedömer olycks- och skaderisker utifrån statistik för att kunna sätta rätt pris på försäkringar. I det här arbetsområdet får du lära dig om hur sannolikhetsläran kan användas för att matematiskt beskriva och bedöma risker och chanser. Du får också får du lära dig mer om diagram och hur man kan beskriva statistik med hjälp av spridningsmått.

Mål

Konkretisering av mål
* Du kan lösa problem inom sannolikhet
* Du kan beskriva och använda matematiska begrepp inom sannolikhet
* Du kan utföra beräkningar inom sannolikhet
* Du kan kommunicera om och med sannolikhet 

 

Viktiga begrepp

Händelse, risk, chans, sannolikhet, utfall, gynnsamma utfall, möjliga utfall, träddiagram, beroende händelser, oberoende händelser, 
återläggning, variationsbredd, lådagram, histogram, relativ frekvens, cirkeldiagram 

Arbetssätt och undervisning

I undervisningen kommer vi att

  • Ha muntliga gemensamma genomgångar.
  • Göra praktiska övningar, spel m m
  • Diskutera och resonera, parvis, i grupp och gemensamt
  • Arbeta i läroboken både enskilt och gemensamt.
  • Arbeta med övningsblad 
  • Titta på filmklipp

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:
• ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner
• ett aktivt deltagande på lektioner
• skriftligt prov tisdag den 21 april 

Generellt

  • Tänk på att redovisa dina uppgifter ordentligt när du övningsräknar. Gör alltid ordentliga redovisningar och skriv alltid fullständiga svar, det har du igen på proven.
  • Det är viktigare att du förstår matematiken än att du räknar så många tal på så kort tid som möjligt utan att tänka efter och reflektera över betydelsen.
  • Ta vara på lektionstiden.
  • Glöm inte bort att matematik är ett språk som måste övas och pluggas in regelbundet
 

Läroplanskopplingar

Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.

Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter