Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

v12-Qu'est-ce que tu as, Lucas?Page 48-55

Bergviksskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Får du lära dig mer om kroppens olika delar på franska Lär dig hur man berättar om man har ont någonstans Får du veta lite om Senegal Får du lyssna till sången La cours des grands av Yousou N’Dour Repeterar vi possessiva pronomen son, sa, ses Får du sjunga sången Je suis très malade.

V12

Måndag

14:45-15:30

Lektion 1 (45 min)

 

Vi ska fortsätta med resten av övningar

Exercices/övningar

 Page 61, n:11 (5min)

Page62,n:13,14 (15 min)

Page 64,n:16 (5min)

Page 65,n:18,19 (15min)

 

Onsdag

08:10-09

Lektion 2( 50 min)

Chapitre 8

Qu’est ce que tu as , Lucas? Page 48

Exercices/övningar

page 68,n:1,2

 

Anmärkning

Förbereda följande ordförråd till lektion n:3 ” Vocabulaire et grammaire/ Ordförråd och grammatik

(1- Au bord de la mer: vid havet,2-Inquiets: oroliga, 3- Seulement: bara,4-Tu as mauvaise mine: du ser  sjuk ut, 5- Quelque part: någonstans , 6- Peut-être: kanske,7-Tout pâle: helt blek,8-Tu veux ? Vill du ha?  9-Je ne veux rien : jag vill inte ha något, 10-Un instant : ett ögonblick,11-On va au ciné? Ska vi gå på bio? 12-Amoureux, amoureuse: kär)

B Sätt följande possessiva pronomen ”Son, sa ses” i olika meningar.

Exemple: 1-Son camion hans lastbil, 2- Sa voiture: hans/hennes bil, 3-Ses camions/ hans/hennes lastbilar, ses voitures:hans/hennes bilar

 

Torsdag

14:35-15:30

Lektion3 (55 min)

A-Expression écrite selon le chapitre/Skriftlig uttryck enligt kapitel.

Eller

B- Förkorta texten i några rader


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter