Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

Norrtullskolan.V12.Qu'est-ce que tu as, Lucas?

Norrtullskolan åk 7-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Får du lära dig mer om kroppens olika delar på franska Lär dig hur man berättar om man har ont någonstans Får du veta lite om Senegal Får du lyssna till sången La cours des grands av Yousou N’Dour Repeterar vi possessiva pronomen son, sa, ses Får du sjunga sången Je suis très malade.

 

V12

Måndag

07:45-08:35

Lek1

 

Chapitre 8

Qu’est ce que tu as , Lucas? Page 48

Exercices/övningar

page 68,n:1,2

 

Anmärkning

Förbereda följande ordförråd till lektion n:3 ” Vocabulaire et grammaire/ Ordförråd och grammatik

(1- Au bord de la mer: vid havet,2-Inquiets: oroliga, 3- Seulement: bara,4-Tu as mauvaise mine: du ser  sjuk ut, 5- Quelque part: någonstans , 6- Peut-être: kanske,7-Tout pâle: helt blek,8-Tu veux ? Vill du ha?  9-Je ne veux rien : jag vill inte ha något, 10-Un instant : ett ögonblick,11-On va au ciné? Ska vi gå på bio? 12-Amoureux, amoureuse: kär)

B Sätt följande possessiva pronomen ”Son, sa ses” i olika meningar.

Exemple: 1-Son camion hans lastbil, 2- Sa voiture: hans/hennes bil, 3-Ses camions/ hans/hennes lastbilar, ses voitures:hans/hennes bilar

 

Tisdag

13:20-14:10

Lektion 2

A-Expression écrite selon le chapitre/Skriftlig uttryck enligt kapitel.

Eller

B- Förkorta texten i några rader

 

Fredag

07:45-08:35

Lektion3

Vocabulaire et grammaire/Ordförråd och grammatik

1- Au bord de la mer: vid havet,2-Inquiets: oroliga, 3- Seulement: bara,4-Tu as mauvaise mine: du ser  sjuk ut, 5- Quelque part: någonstans , 6- Peut-être: kanske,7-Tout pâle: helt blek,8-Tu veux ? Vill du ha?  9-Je ne veux rien : jag vill inte ha något, 10-Un instant : ett ögonblick,11-On va au ciné? Ska vi gå på bio? 12A-moureux, amoureuse: kär

B Possessiva pronomen ”Son, sa ses” i olika meningar.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter