Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Stubben, naturvetenskap. vt-20

I Ur och Skur förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:      Stina, Therese, Carina, 

Vecka:      11

Mål- och kunskapsområde:      Myran, naturvetenskap och normer och värden

Nyfikenhetsfråga:      återvinning/myran/

 

Barnets gör:

     Barnen får titta på de material som vi vuxna har tagit fram (återbruksmaterial som toalettrullar, mjölkkartong, äggkartong etc.

Pedagogerna tänker:

     Att vi använder och benämner oss av återbruk/återvinning. Pratar om vad det har varit i förpackningarna. Ge barnen förutsättningar att få ett lärande om vårt Grön flagg arbete. Hur skulle vi kunna göra en myra av de här materialen? 

Analys/sammanställning lärande:

     Barnen fick möjlighet att utforska olika återvinningsmaterial. Kan vi skapa en myra med återvinningsmaterial?

Hur går vi vidare? Nästa steg?

     Vi fortsätter arbeta vidare med myrorna i återbruksmaterial. Normer och värden. Vi utforskar tillsammans och möter barnen på deras ivå kring material och projektfrågor.

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback