Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Alla årskurser

Religion åk 6

Noltorpsskolan 4-6, Alingsås · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Vilka är de fem största religionerna i världen? Hur påverkar regioner människors vardagsliv? Hur firar de stora händelser i livet? Vilka likheter och skillnader finns det mellan de olika religionerna?

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer vi arbeta med  de fem stora världsreligionerna kristendom, judendom, islam, hinduism och buddism. 

Konkreta mål:

Du ska kunna beskriva och berätta om:

- några begrepp i rätt sammanhang (se begreppslistan nedan)                                                                                                         

- olika religioners heliga rum, platser, ritualer och regler

- hur tankar inom religionerna visar sig genom olika handlingar så som bön, fasta, gudstjänst

- hur religionen kan ge svar på frågor om döden, livet, världens skapelse och om hur vi människor ska leva tillsammans

- likheter och skillnader mellan olika religioner genom att göra jämförelser mellan dem

Bedömning: 

Vi  kommer bedöma:

- din förmåga att använda begreppen i rätt sammanhang

- dina kunskaper om heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till  de fem världsreligionerna. 

- hur väl du kan göra jämförelser mellan några religioner genom att berätta om likheter och skillnader

 

Undervisning:

Du kommer att:

- ha gemensamma genomgångar 

- läsa texter, titta på film och titta på bilder

- repetera judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism

- få reflektera själv, diskutera i grupper och även delta i diskussioner i helklass 

- få föra egna anteckningar och göra uppgifter på arbetsblad

- du kommer få göra egna jämförelser mellan några religioner och då berätta om likheter och skillnader

- få visa dina kunskaper och förmågor i några diskussioner du deltar i och även i ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet

 

Begrepps lista:

 jude,synagoga, Tanak, Tora, Torarullarna, sabbat, rabbin, kristen kyrka, Bibel, GT, NT, präst, muslim, moské, minaret, Koranen, imam, hindu, tempel, Vedaböckerna, kast/kastgrupper, buddist, tempel, Tripitaka 

 

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Begreppen religion och livsåskådning.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback