Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

F

English speaking countries

Stentägtskolan, Söderhamn · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Ett jobb i par eller tre och tre där vi lär oss tillsammans om läder där man har engelska som modersmål.

 

English speaking countries

 

 

 

 

 

Syfte – Varför ska vi arbeta med det här?

 

 •  Förbättra din muntliga engelska

 • Förbättra din skrivna engelska

 • Förbättra din förmåga att lyssna

 • Lära dig om engelsktalande länder

   Centralt innehåll  – Det här kommer du få undervisning om:

 

 •  Ta del av och få tillfälle att diskutera levandsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används

 • Lyssna på talad engelska och läsa texter från olika medier

 • Delta i diskussioner och muntliga framställningar på engelska

 • Träna språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till t ex omformuleringar, frågor och förklaringar

 • Träna språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

 • Träna olika sätt att söka, välja och värdera texter på engelska från Internet och andra medier

 • Träna på att berätta muntligt på engelska

 • Träna uttal, intonation och fasta språkliga utryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad

 • Träna olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, redigera och anpassa dem efter deras syften

   Mål – Syfte med undervisningen är att du ska få utveckla din förmåga att:

 

 •  kommunicera och anpassa språket efter mottagaren

 • diskutera företeelser i engelsktalande länder och dra jämförelser

 • tolka information

 • söka information och kritisk granska källan 


 

 

Hur kommer vi att arbeta?

 

 I undervisningen ska vi…

 

 •  jobba med fakta om olika engelsktalande länder

 • se faktaprogram om engelsktalande länder

 • översätta ord

 • diskutera skillnader mellan olika engelsktalande kulturer

 • producera en skriftlig sammanställning som lämnas in

 • hålla ett muntligt föredrag om ett engelsktalande land

   Länder vi behandlar:

 

 • USA

 • Canada

 • Australien

 • Nya Zeeland

 • Irland

 • England

 • Scotland

 • Wales

 • Indien

   Din text ska innehålla:

 

 • Bild på landet

 • Bild på flagga och ev namn på denna

 • Nyckelfakta: huvudstad, invånare, statskick, valuta

 • Symboler för landet

 • Klimat

 • Historia

 • Djurliv

 • Högtider

 • Kända sporter

 • Kända personer från landet

   Bedömning – Hur visar du vad du lärt dig och hur bedöms detta?

 

 • Genom hur du arbetar och tar till dig undervisningen på lektionerna

 • Genom hur du presenterar ditt arbete

 • Genom hur du förstår talad och skriven engelska

 • Genom hur du använder olika strategier för att förstå eller göra dig förstådd på engelska

 • Genom hur väl du använder material från olika medier i din presentation

 • Genom hur du kan diskutera och göra jämförelser av områden där engelska används

   

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter