Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

F

English speaking countries

Stentägtskolan, Söderhamn · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Ett arbete där vi tillsammans lär oss om länder där modersmålet är engelska. Vi jobbar parvis eller tre och tre.

 

English speaking countries

 

 

 

Det bedömds skriftligt men även muntligt i redovisningar i smågrupper.

 

 

 

Syfte – Varför ska vi arbeta med det här?

 

 •  Förbättra din muntliga engelska

 • Förbättra din skrivna engelska

 • Förbättra din förmåga att lyssna

 • Lära dig om engelsktalande länder

   Centralt innehåll  – Det här kommer du få undervisning om:

 

 •  Ta del av och få tillfälle att diskutera levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används

 • Lyssna på talad engelska och läsa texter från olika medier

 • Delta i diskussioner och muntliga framställningar på engelska

 • Träna språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till t ex omformuleringar, frågor och förklaringar

 • Träna språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

 • Träna olika sätt att söka, välja och värdera texter på engelska från Internet och andra medier

 • Träna på att berätta muntligt på engelska

 • Träna uttal, intonation och fasta språkliga utryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad

 • Träna olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, redigera och anpassa dem efter deras syften

   Mål – Syfte med undervisningen är att du ska få utveckla din förmåga att:

 

 •  kommunicera och anpassa språket efter mottagaren

 • diskutera företeelser i engelsktalande länder och dra jämförelser

 • tolka information

 • söka information och kritisk granska källan 


 

 

Hur kommer vi att arbeta?

 

 I undervisningen ska vi…

 

 •  jobba med fakta om olika engelsktalande länder

 • se faktaprogram om engelsktalande länder

 • översätta ord

 • diskutera skillnader mellan olika engelsktalande kulturer

 • producera en skriftlig sammanställning som lämnas in

 • hålla ett muntligt föredrag om ett engelsktalande land

   Länder vi behandlar:

 

 • USA

 • Canada

 • Australien

 • Nya Zeeland

 • Irland

 • England

 • Scotland

 • Wales

 • Indien

   Din text ska innehålla:

 

 • Bild på landet

 • Bild på flagga och ev namn på denna

 • Nyckelfakta: huvudstad, invånare, statskick, valuta

 • Symboler för landet

 • Klimat

 • Historia

 • Djurliv

 • Högtider

 • Kända sporter

 • Kända personer från landet

   Bedömning – Hur visar du vad du lärt dig och hur bedöms detta?

 

 • Genom hur du arbetar och tar till dig undervisningen på lektionerna

 • Genom hur du presenterar ditt arbete

 • Genom hur du förstår talad och skriven engelska

 • Genom hur du använder olika strategier för att förstå eller göra dig förstådd på engelska

 • Genom hur väl du använder material från olika medier i din presentation

 • Genom hur du kan diskutera och göra jämförelser av områden där engelska används

   

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter