Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Matematik i vardagen

Rabbalshede förskola, Tanum · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Matematik finns överallt runt oss och barnen utmanas att undersöka detta.

Var är vi ?

I våran läroplan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Matematik finns överallt i vår omvärld, vi försöker att lägga stor vikt vid vardagsmatematiken. Vi vill lyfta fram matematiken så den blir synlig och ta tillvara på det som händer i vardagen. Låta barnen fundera över form, höjd, bredd, antal , lägesord m.m.

Vart ska vi ?

Skapa utmaningar för att barnen själva ska reflektera och upptäcka matematiken, den ska finnas naturligt i vardagen. Matematiken kan se olika ut under dagen, det kan vara pussla, spel, konstruera på olika sätt m.m. Här kan matematiken synliggöras för barnen, även när vi är utomhus i skogen vill vi att barnen upptäcker matematik på olika sätt.

Hur gör vi ?

Introducera matematiska begrepp och göra de begripliga för barnen samtidigt som vi måste vara medvetna om att möta varje barn på den nivå de befinner sig, det ska bli lustfyllt för alla. Ta alla tillfällen i vardagen att uppmärksamma barnen på vilka begrepp vi använder och samtala om matematiken. Hitta nya idéer i vardagliga situationer som vi kan använda oss och sätta ord på vad matematik egentligen är.


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback