Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Kurdiska planering 7-9

Roslagsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Under vårterminen kommer vi att arbeta med skönlitteratur, fakta texter, genom att läsa, och återberätta i muntliga och skriftliga form. Vi kommer att arbeta med Tex. traditioner, kultur, film Vi kommer att arbeta med läsning, läsförståelse och skrivande av olika texter, Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet genom att jobba med synonymer och motsatsatser. översätta kurdiska svenska texter till kurdiska.

Detta ska bedömas

 -Elevens  muntliga förmåga kommer att bedömas under lektionerna: hur aktivt deltar eleven  i undervisningen . 
 -Elevens skriftliga förmåga kommer att bedömas genom olika skrivuppgifter ,en del av uppgifterna ska eleven  skriva hemma, en del under     lektionen. .

 -Elevens  läsförmåga kommer att bedömas under lektionerna.    
 -Eleven  får även sammanfatta och  diskuterar och analysera texter  i klassrummet. 
 -Elevens  kunskaper inom kurdiska kultur och  kända kurdiska författare kommer att testas i ett skriftligt prov.    

  Eleven  ska  jämföra mellan svenska och kurdiska i meningsbyggnad.

Mål och syfte

Målet med undervisningen ska  ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet . Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att utveckla och fördjupa  ord förråd,-och begreppsförståelse på modersmålet genom att arbeta med:

.

 • Eleven ska  läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper,
 • Eleven ska använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift
 • Eleven ska  uttrycka sig i tal och skrift för att t.ex. berätta, beskriva och förklara, återberätta och analysera....
 • att anpassa språket  efter mottagare, syfte, och sammanhang/situationer
 • reflektera kring hur det är att leva i länder --man talar modersmålet och t.ex. göra jämförelser med Sverige

 

 

Kopplingar till läroplaneringen.

 Läsa och skriva Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan.

Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet ijämförelse med svenskan. 

Läsa och skriva Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter.

Språkbruk Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska. 

Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk.

Arbetssättet

         Vi kommer  arbeta med följande arbetsområden :

           

 • Skriva egna texter av olika slag (t.ex. brev, faktatexter, berättelser…

 • Tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna grupper

 • läsa olika texter (t.ex. skönlitterära, faktatexter, texter sagor ,..

 • Utökasitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter

 • Träna  på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler...) och göra jämförelser med det svenska språket

 

         FÖRDJUPNING:

 

 • Eleven ska skriva bokrecension.
 • Eleven ska redovisa det muntlig.
 • Eleven ska ta med egna reflektioner i sitt arbete.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Modersmål kunskapsmatris 7-9
Uppgifter
Uppgift 1