Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

5

Teknik programmering

Bromstensskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Datorns delar och deras funktioner. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk. Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

 

  Aspekt

Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier. 

Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling.  

 

Verktyg

Datorer

 Vad ska vi arbeta med och hur? 

Hur en dator fungerar

 https://digitalalektioner.se/lektion/hur-fungerar-en-dator/  

Hur internet fungerar:

 

https://digitalalektioner.se/lektion/hur-fungerar-internet/ 

 

Programmera i Scratch på dator:

 

Programmering:

 

 

 

 


Vad ska du lära dig?

Kunna ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen, till exempel hur datorer fungerar.

Programmering.

 


Läroplanskopplingar

Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.

Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback