Skolbanken Logo
Skolbanken

Självständighet vid påklädning

Love, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Vi arbetar med barnens självständighet vid påklädning

 

Såhär arbetar vi med självständighet vid påklädning:

 När vi ska klä på oss för att gå ut går vi in i hallen med ett färre antal barn, detta gör vi för att ge barnen tid till att pröva klä på sig.  Innan utgång pratar vi om vad det är för väder och vilka kläder behöver vi ha på oss idag? Ibland går vi ut för att titta vad det är för väder. Vi pedagoger uppmuntrar barnen att hämta sina kläder och pröva att klä på sig själva. Under tiden är vi pedagoger med och stöttar samt hjälper till i den mån som varje barn behöver, vi stärker barnen genom att berömma dem under deras process. Om barnen t.ex. sätter fel sko på fel fot frågar vi barnen ifall det känns skönt för dem istället för att säga att det är ”fel”. Ibland kanske en kompis kan hjälpa till och på sätt kan barnen lära genom varandra.

 

Vårt syfte är att barnen utifrån den egna förmågan ska bli självständiga vid påklädning samt att stärka barnen att tro på sig själva, att våga pröva själv och att be om hjälp. Barnen ges tillfällen till att öva på att klä på sig själva och blir även medvetna om vilka kläder som man behöver ha på sig beroende vilket väder det är.

 

 

Det här får barnen ut av att vi jobbar med självständighet:

 Våra miljöer är skapade och uppbyggda för att underlätta för barnen att de ska kunna vara självständiga. Att utveckla självständighet och uthållighet handlar också om att upptäcka sin egen förmåga och talang samt glädjen i att följa egna önskemål och behov. I takt med att barnets självständighet ökar blir också den egna viljan starkare. För oss pedagoger blir det extra viktigt att ge barnen tid till att göra saker själva och att tillåta dem att pröva själva för att öva på sin självständighet. Det skapar även ett sätt för barnen att känna att de får växa i sig själva och känna att de kan göra olika saker efter deras egen förmåga. Detta synsätt bygger på det kompetenta barnet Jag vill, Jag får tiden, Jag kan.

 

 

Av och påklädning är en aktivitet som vi gör flera gånger varje dag. Vid varje tillfälle ges möjlighet till samspel, kommunikation, delaktighet och att stärka kroppsuppfattningen.

 

Det börjar när den vuxna finns nära och kan se att barnet är med på det som ska göras. Man beskriver, benämner och förstärker upplevelsen av varje kroppsdel och hur man ska göra för att t.ex. få in armen i tröjan eller foten i byxorna. Allt är en början på det som senare byggs på med att barnet blir mer och mer delaktigt och vill prova själv. Men man får heller inte glömma att anpassa det utifrån alla barnen och framför allt ge dem tid.

 

 

 

Att vara delaktig betyder inte att man ska göra allt själv utan:

 

  • att man får vara med i sin takt utifrån sina förutsättningar och förmågor

  • att man hinner med för att uppfatta och förstå vad som händer

  • att man blir lyssnad på och får möjlighet att påverka

  • att man får möjlighet att uppleva varje kroppsdel och rörelse för sig och på så sätt lära sig många saker om sin kropp

  • att man får prova själv och kanske guidas in i en rörelse man inte lärt sig än

  • att man får känna att man varit med på sitt sätt när man ser att handen eller foten sticker fram!

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback