Skolbanken Logo
Skolbanken

Barns inflytande och delaktighet

Näsbygårdens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Vårt arbete med barns inflytande och delaktighet.

Vad & varför? Barnen ska få möjlighet att påverka i verksamheten och ta ansvar för sina handlingar. Vi vill utveckla en grundförståelse för demokrati och dess principer. 

 

Hur:

  • Önskemat
  • Inflytande på lekmaterial och miljön
  • Röstning 
  • Möjligheter att välja mellan alternativ
  • Börja utveckla en förståelse för hur sitt agerande påverka andra
  • Samarbetsövningar

Läroplanskopplingar

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback