Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Livet förr och nu

Lingenässkolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Hur var det att leva förr i tiden?

Undervisningens innehåll: Vad?

Tidslinje - Samhällets och min egen tidslinje.

Hur såg Kristianstad ut förr och hur ser det ut nu? Vilka viktiga byggnader finns?

Hur såg familjen ut (relationer, sysslor/arbete, roller), hur levde/bodde man och hur var man klädd?

Hur såg en skoldag ut?

Vilken/vilka religion/religioner var vanligast i Kristianstad förr?

Vi besöker ett museum för information om Kristianstad.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi gör en tidslinje över samhället och oss själva.

Vi besöker ett museum där vi lär oss om Kristianstads historia.

Vi berättar och tittar på olika byggnader från förr.

Vi läser och berättar om skolan förr.

Vi tittar på filmer, gamla bilder och kartor om livet förr.

Bedömning

Summativt bedömer vi genom att göra ett VÖL-schema, ett test med tidslinje samt "förr och nu"-bok.

Formativt bedömer vi genom samtal/dialoger med elever under arbetets gång samt "förr och nu"-bok.


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris- förr och nu
Uppgifter
Tema: Livet förr och nu

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback