Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

8

Hållbar Utveckling

Häggvallskolan, Tjörn · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Hur har dina föräldrar levt och hur kommer du att leva för att skapa bra förutsättningar för allas liv här på jorden.

Detta arbetsområdet är stort. Stort därför att det handlar om oss människor och vår makt över livet på jorden. Utmaningen är att hindra en sjuk värld från att dö. Därför måste vi börja med att lära oss hur det hänger ihop och sedan bestämma sig för hur vi var och en skall leva.

V. 12 sid.40-46. Hållbarhet. Läs sidorna och jobba med uppgifterna 1-4. 

V. 13 sid.47- 54 Ekologiskt fotavtryck, naturresurser och miljö. Läs sidorna och uppgift 5.

V. 14 och 16. sid 55-70 Energikällor. Läs sidorna och gör uppgift 6-8.

Vi kommer även jobba med ytterligare uppgifter och filmer.

Prov preliminärt vecka 17. 


Läroplanskopplingar

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Hållbar utveckling

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback