Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6 - 7

Metallslöjd: Att driva en skål

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Du ska få lära dig att driva en skål av metallen från en konservburk. Av den skålen och ett annat material ska du designa en slöjdprodukt. Din egen unika design!

Under projektet "Rädda världen - rädda dig själv! Ta vara på det som finns!" kommer du ta till vara metall från konservburkar som vi fått från skolans matbespisning.

 

De här teoretiska och praktiska delarna kommer att ingå:

 • Kunskap om konserver, deras material, historiska utveckling och betydelse.
 • Betydelsen av återvinning och ansvar för våra resurser.
 • Praktiskt arbete med att driva en skål i metall. I det ingår olika tekniker, metoder, verktyg, arbetsskydd och ansvar kring metallbearbetning.
 • Kreativ design mot ett unikt väl genomarbetade slöjdföremål där du kombinerar metall med minst ett annat material. 
 

Tekniker som ingår:

 • Klippa ut form i plåt.

 • Driva en skål.

 • Planera (jämna ut) ytan på skålen.

 • Hålslagning i metall.

 • Hopsättning genom nitning i metall.

 

Arbetsgång för det praktiska slöjdarbetet med att driva en metallskål:

 1. Klippa ut en cirkelrund form i plåt från en konservburk.

 2. Fila kanterna på plåten.

 3. Driv en skål med hjälp av en kulhammare och en skålform.

 4. Planera skålen med hjälp en planerhammare och en faff.Här är en film om hur du förbereder materialet (punkt 1 och 2 i arbetsgången)

        Här är en film som visar hur du driver en skål (punkt 3 i arbetsgången)

 • Här är en film som visar hur du planerar (jämnar ut ytan på skålen) (punkt 4 i arbetsgången)

 

 

Arbetsgång för det fortsatta arbetet med att designa en slöjdprodukt:

1. Gör en designskiss på hur du vill att din unika designade slöjdprodukt ska bli.

I produkten ska du använda din drivna skål och minst ett material till. Du kan använda trä, metalltråd, pärlor, tyg och självklart andra  tillvaratagna metalldelar från t.ex. kapsyler, burklock, konservburkar, skruvkorkar av olika slag.som du kan ta med hemifrån.

Hur du dekorerar och arbetar med färg kommer att påverka uttrycket på din produkt, så din designskiss ska vara färglagd.

2. Nu är det dags att tillverka och göra färdigt din produkt. Tänk på att vara noga i varje del av processen!

OBS! Här nedanför finns de två inlämningsuppgifterna som hör till design och färdig produkt. Kom ihåg att lämna in dem!


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Fotografi på färglagd designskiss.
Fotografi på färdig slöjdprodukt.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback