Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Bokcirkel - Gangsterfarmor

Vaxö skola, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Nu ska du få läsa boken Gangsterfarmor skriven av David Walliams. I arbetet kommer du att utveckla din läsförmåga genom att använda olika lässtrategier och diskutera dessa gemensamt. Arbetet kommer att pågå under cirka sju veckor.

Det här ska vi lära:

  • ta eget ansvar över din egen läsning genom att följa lässchemat och göra de uppgifter du tilldelas (ansvarstagande)
  • läsa och analysera en skönlitterär text (läsförståelse)
  • förstå hur en skönlitterär text är uppbyggd (språklig struktur)
  • hur man sammanfattar en text
  • hur man recenserar en text

Så här ska vi jobba:

Du kommer att arbeta med:

  • lässtategier för att få flyt i läsningen och för att förstå texten
  • att diskutera texters innehåll, budskap och personbeskrivningar
  • att återberätta texten genom att sammanfatta eller svara på frågor

Så här ska du få visa:

  • genom att delta muntligt och skriftligt i bokcirkeln.
Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback