Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Geometri skapad av 5:orna

Johannesbäcksskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Vi har arbetat med vinklar, area och geometriska kroppar.

VAD SKA VI LÄRA OSS

 • Att vinkelsumman på en triangel är 180 grader och att vinkelsumman på en fyrhörning är 360 grader.
 •  Att kunna säga om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
 • Att vinklar mäts i grader och att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel är mindre än 90 grader och att en trubbig vinkel är mer än 90 grader.
 • Att använda gradskiva.
 • Att beräkna area på en triangel och en fyrhörning med hjälp av att mäta basen och höjden.
 • Att dela upp en figur i mindre figurer för att kunna beräkna arean.
 • Att rita olika stora vinklar.
 • Namn på olika tredimensionella figurer.
 • Olika begrepp för att kunna beskriva tredimensionella figurer.
 • Att rita tredimensionella figurer på isometriskt papper.
 • Rita figurer från olika perspektiv.

HUR SKA VI LÄRA OSS

 • Genom att åva på att mäta och rita vinklar med hjälp av en gradskiva.
 • Genom att repetera begrepp och formler.
 • Genom att rita figurer och beräkna deras area.
 • Genom att använda begrepp i mina beskrivningar.
 • Genom att rita tredimensionella figurer på isometriskt papper.
 • Genom att diskutera med hjälp av begrepp.
 • Genom att läsa och lösa uppgifter och följa instruktioner.
 • Enskilt, i par och alla tillsammans.

HUR SKA VI VISA VÅRA KUNSKAPER

 • Genom att svara på frågor och delta i resonemang.
 • Genom att använda ämnesspecifika begrepp och ord i mina svar och förklaringar.
 • Genom att göra ett matematikprov.
 • Genom att arbeta aktivt på lektioner.

Läroplanskopplingar

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Matriser i planeringen
Kopia av Kunskapskrav matematik åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback