Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

5

Musik åk 4

Klagstorps skola F-6, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Sjunga olika sånger alla tillsammans och i kanon. Klappa rytmer och hitta på egna rytmer.

Syfte:

Sjunga olika sorters sånger unisont och i kanon.

Arbeta med rytmer och skapa egna rytmer.

Undervisning:

Lära mig nya sånger när vi sjunger tillsammans. Träna att sjunga kanon.

Jobba med rytmer genom att klappa och skapa egna.

Bedömning/dokumentation:

Delta aktivt i undervisningen.
Visa att man kan klappa och sjunga i takt.


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback