Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Vi pratar om årstiden vår och planterar krasse och solrosor.

Kärnhusets förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Snart kommer våren och i naturen har så smått växterna börjat att vakna. Vi vill ge barnen erfarenheter och väcka nyfikenhet för det som händer i naturen och ge dem upplevelser av processen frö till planta. Vi kommer också att titta på vårtecken i naturen och se vad som händer med "vårt" träd nu när det börjar vakna igen.

Snart kommer våren och i naturen har så smått växterna börjat att vakna. Vi vill ge barnen erfarenheter och väcka nyfikenhet för det som händer i naturen och ge dem upplevelser av processen frö till planta. Vi kommer också att titta på vårtecken i naturen och se vad som händer med "vårt" träd nu när det börjar vakna igen. Genom att plantera tillsammans och enskilt vill vi att barnen ska få uppleva med hjälp av hela kroppen och få känna, lukta, titta, lyssna och smaka när så är möjligt för att ge dem erfarenheter och positiva upplevelser av naturliga fenomen i vår närmiljö. Vi kommer också att återbruka för en hållbar utveckling av vår jord genom att skapa egna krukor av mjölkkartonger. 

Mål

Barnen ska få:

 • prova på att så krasse och solrosor (i grupp och enskilt)
 • erfarenheter och sinnesupplevelser av vad som krävs för att ett frö ska gro och en planta att växa och utvecklas.
 • följa processen från frö till planta och vara delaktiga i skötseln av dem.
 • skörda och smaka krassen.

 Syfte 

Vi vill:

 • väcka nyfikenhet och intresse för naturen och kunskap om hållbar utveckling.
 • ge barnen sinnesupplevelser av frön, jord, vatten och den blivande plantans växtkraft.
 • ge barnen erfarenheter av vad som krävs för att ett frö ska gro och en planta att växa och utvecklas.

Genomförande

 • Under våren sår vi krasse och solrosor och följer processen från grodd till plantornas växande.
 • Alla barn ska få möjlighet att vara delaktiga efter egen förmåga och intresse. Barnen ska få uppleva med hjälp av hela kroppen och få känna, lukta, titta, lyssna och smaka.
 • Vi kommer också att läsa boken: Vi odlar smultron.
 • Vi använder oss av ett medforskande arbetssätt och tar utgångspunkt i barnens intressen och upptäckter. Därifrån utmanar och utvecklar vi projektet.

 

Dokumentation 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback