Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

läsa-förstå-skriva texter

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Att lyssna och förstå sagor, bilder, berättelser, hörövningar, vardagliga händelser, att lära sig ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter, att lära sig konsten att lyssna och höra

 

Mål, innehåll, genomförande, redovisning

 

Mål för elev är att:
Eleverna ska utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften

Innehåll
Ni skriver och  läser, arbetar med  arbetsuppgifter och samtalar om de olika texterna, beskriver bilder och skriver texter  .

 Genomförande

Du kommer att börja skriva enkla texter, kunna berätta innehåll av texter och  komma lära dig stavningsregler och grammatik så att du börjar skriva med rätt stavning olika typ av texter.
Du kommer att arbeta med boken :Margarita 4,både i elev bok med texter och i träningsbok med övningar och grammatik.

Du kommer att öva på att prata om/berätta om  texterna-historierna vi arbetar med.
Redovisning
Läsningen och läxor redovisas fortlöpande både muntligt och skriftligt.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback