Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Rymden

Okome skola, Falkenberg · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Vi kommer att lära oss mer om rymden och olika saker som hör rymden till. Du kommer att samla ditt arbete i en egen rymdbok.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

                                            
 Att lyssna på andra och delta i samtal

 Att läsa faktatexter om rymden

Att skriva egna texter

Att framställa egna bilder och modeller

Bedömning - vad och hur

Förmåga att:

-  förklara hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Undervisning och arbetsformer

Kommer att:

- läsa och lyssna till olika texter om rymden

- skriva texter

- se på film

- rita och skapa bilder och modeller av rymdenLäroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback