Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Bild, SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

F - 1

Vår hembygd

Okome skola, Falkenberg · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Du ska få lära dig om din hembygd och dess historia. Du ska få besöka några betydelsefulla platser i din hembygd. Du ska få arbeta både enskilt och i grupp.

Lyssna till berättelser, återge berättelser, samtala och skriva
skapa egna och samtal runt gamla bilder från orten
studera äldre  bruksföremål och deras utveckling.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter