Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

IDRIDR01

Tema Kondition åk 1

Hagagymnasiet, Borlänge · Senast uppdaterad: 18 mars 2020

Under fem lektioner kommer vi jobba med konditionsträning i olika former för att sedan avsluta temat med en skrivuppgift. Ni ska efter varje pass skriva en träningsdagbok som ni lämnar in efter varje lektion. Beskriv passet och hur det upplevdes. Bifoga gärna bilder som visar er träning.

TEMA Kondition ÅK1

 

Lektion 1 – Hur är min kondition idag? 

Uppvärmning - Konditionstest.
Testet ska vara minst 20 minuter. Ni får välja runda själva och bedöma hur det känns. Bra om ni även kör rundan på fritiden.

 

Lektion 2 – Löpning som träningsform 

Uppvärmning Jogg 20 min. Sedan ska ni genomföra en fartlek "Lyktstolpar " (1 gå, 1 jogga, 1 löpning),  i ca 30 minuter. SE häfte Bengt johansson Idrott och Hälsa om ni inte vet vad fartlek är.

 

Lektion 3 – Kontinuerligt arbete 

Simning eller ett löppass som varar minst 40 minuter 

 

Lektion 4 - Högintensivt arbete 

Uppvärmning i 20 minuter. Sedan ska ni springa intervaller 70-50. 70 sekunder löpning (nära maxfart) vila 50 sekunder. 5 st sen vila 2 minuter sedan 5 st till. Totalt 10 st.

 

Lektion 5 – Examination  

Beskriv konditionsträningens betydelse för uthållighet och hälsan.

Lästips Idrott och Hälsa av Bengt Johansson, sidan 70-75. 

Kom ihåg att hänvisa till källor och att vara så utförlig och nyanserad som möjligt. 

 

 

Centrala begrepp 

Frekvens 

Intensitet 

Belastning 

Intervall  

Distans/kontinuerligt arbete 

 


Läroplanskopplingar

Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.

Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.

Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.

Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.

Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift Kondition
Tema Kondition - Hemuppgift

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback