Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Djur

Södra Handens förskoleområde, Haninge Förskolor · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Barnen är mycket intresserade av djur och vi har startat upp ett akvarium på avdelningen. Barnen har fått följa med till djuraffären och välja fiskar, snäckor, räka och mal.

Mål från styrdokument

Lpfö98

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Lpfö98

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

 

 Vi ser att dessa mål passar in i de kategorier vi valt att jobba med i år: Hållbarhet, Naturkunskap och Naturvetenskapliga fenomen. Vi vill att barnen ska få en relation till Naturen och Djuren. Att de skapa ett intresse för Naturkunskap och en vilja att värna om vår natur. Utifrån observationer har vi upptäckt att barnen uppmärksammat den förändring som sker nu genom årstidsväxlingen sommar till höst.  De visar intresse för  t ex löv, pinnar,svampar och  djur som sniglar och maskar, fiskar..   

Vi kommer att arbeta med skogen på olika sätt; dels att de får utforska i skogen och dels genom att vi tar med oss material tillbaka till förskolan för skapande verksamhet. Vi kommer även att uppmärksamma skogens djur genom bilder och se vad barnen kan om olika djur. Några av barnen har akvarium hemma som dom tagit bild på och mejlat till oss.

Vi ser även att barnen utmanas i motorik och hålla reda på varandra.va ska va i naturen. Vi hittade skräp när vi var i skogen. Barnen har lärt sig att skräp ska inte vara där det gillar inte maskarna då för dom ont i magen.

 

 Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Utveckling pågår när varje barn:

  • Vill utmana sig själv motoriskt i skogen
  • Visar nyfikenhet för naturen och vill utforska stubbar, löv och grenar och små djur.

 

 

Arbetssätt och metoder:

Vistelser i skogen/Utomhus

Skapande verksamhet

 

Barnens delaktighet genom hela processen

Pedagogerna observerar barnens nyfikenhet och utforskning av djur och försöker hitta nya utmaningar för dem.  

Vi vill erbjuda dem en mångfald av olika sätt olika tekniker att undersöka ex maskar, sniglar, fiskar mm.

Barnen är delaktiga i den pedagogiska dokumentationen. Vi använder oss av bilder som barnen kan se i deras höjd som dom kan gå och titta på.

 

Samarbete mellan förskola och hem. Vi dokumenterar kontinuerligt och visar för vårdnadshavarna på unikum 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback