Skolbanken Logo
Skolbanken

Skolgruppen -Adresser

Ängslyckans förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Barnen ska lära sig sin adress och hur deras hus ser ut.

  • Vi lägger ut deras efternamn på stolarna i ringen.
  • Vi ropar upp och ser vilka som är här och vilka som är lediga. barnen får först säga vilka kompisar som saknas.
  • Barnen har fått  i läxa att fråga sina föräldrar om sin adress. Barnen ska också titta på vilken färg och material huset är byggt av.
  • Vi ber också föräldrarna ta ett foto på huset som de kan mejla till oss.
  • Vi tittar på på kartan och ser var de bor, Vilka bor närma varann mm.
  • Barnen får rita sitt hus och skriva adress, de som kan.

Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback