Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, SO (år 1-3), NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3 - 4

Bild grundplanering åk 3-4

Magra skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Du kommer att få skapa bilder i olika tekniker och med olika redskap. Du kommer att få lära dig mer om färg, form, olika ytor, förgrund och bakgrund. Du kommer att få skapa både historiska och samtida bilder samt göra bilder kopplade till flera andra ämnen.

Ämne: Bild ( Formell del )

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga. Lgr 11

 

Så här ska vi jobba för att nå målen.

Under läsåret kommer vi att jobba med bilder på många olika sätt. Vi kommer att teckna med blyerts, måla med kritor, kol och vattenfärger. Vi kommer att fotografera och arbeta med bilder på datorn. Vi kommer att göra collage och återanvända bilder. Vi kommer också att jobba med lera och skapa föremål med olika material. Vi ska också undersöka, diskutera och måla flera av de stora målarmästarnas verk. Efter varje arbete kommer du att få ge omdöme om hur bra du tycker att det gått och vad du skulle vilja göra på ett annat sätt.

Konkreta mål:

Du ska kunna:
kommunicera och berätta med bilder
skapa bilder med hjälp av många olika tekniker och material
utveckla egna idéer och få ditt arbete att gå framåt
anpassa dina bilder efter syfte och sammanhang
bedöma ditt eget arbete och komma på hur det kan bli bättre
resonera om bilders betydelse, historiskt och kulturellt
ord och begrepp inom bildämnet 

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur bra du kan berätta med bilder och om du får fram det du vill ha sagt med bilderna. Jag kommer också att bedöma hur väl du skapar bilder med olika tekniker och material. Jag bedömer hur bra dina idéer är och hur får du arbetet att gå framåt. Jag kommer också att titta på hur bra du kan bedöma dig själv och komma på sätt att förbättra ditt arbete.

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Fågel i akvarell
Fågel i akvarell

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback