Skolbanken Logo
Skolbanken

Fiskar i våra svenska vatten

Björkås skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Genom gemensamma genomgångar och filmer kommer du att utveckla dina kunskaper om våra svenska fiskar som lever i våra sjöar och hav.

Detta ska vi ta reda på tillsammans:

Vad lever i vatten?

Vilken fisk lever i sjö och hav?

Vad finns det för fiskar i Sverige?

Vad är skillnad på hav och sjö?

Populäraste fisk för sportfiske? 

Vanligaste matfiskar. 

 

Hur visar du vad du kan och vad du lärt dig?

Du berättar, förklarar, diskuterar och/eller ritar.

Du som kan skriva och läsa visar även vad du kan genom att skriva texter och söka information på nätet eller i en bok.

Du kommer att få titta på faktafilmer med efterföljande diskussion.

Tillsammans gör vi ett kartong-akvarium med olika fiskar i.

 

Efter avslutat arbete redovisar du inför klassen eller någon vuxen. 


Läroplanskopplingar

skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,

undersöka bilder och värdera deras syften, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,

genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

tala och samtala i olika sammanhang,

läsa, förstå och reflektera över olika texter,

skriva texter för olika syften och mottagare,

bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och

söka och värdera information från olika källor.

Teckning, måleri och modellering.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.

Några verktyg och tekniker för bildframställning.

Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild till exempel för att samtala om bilder.

Djur och växter i närmiljön.

Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.

Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, struktur, färg och om de flyter eller sjunker i vatten.

Dokumentation och redovisning av undersökningar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterade ämnena, till exempel, för att till exempel samtala om människa, djur och natur.

Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.

Hur man genomför presentationer inför en eller flera personer. Bilder och annat som kan stödja presentationer.

Lässtrategier för att avkoda och förstå elevnära texter.

Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.

Alfabetet och samband mellan ljud och bokstav.

Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter för barn.

Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Informationssökning i elevnära källor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback