Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Matematik kap 5, Algebra åk 7

Gustav Adolfsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att lösa uppgifter och hantera tal. Ordet algebra kommer från det arabiska uttrycket al-jabir som betyder återställande och syftar på ett av stegen i ekvationslösning. Det första arbetet om algebra skrevs 830 e.Kr. av den persiske matematikern al-Khwarizmi. I detta kapitel får du lära dig att använda algebra för att skriva uttryck, räkna med formler, lösa ekvationer och matematiska problem.

 

Innehåll:

Algebraiska uttryck

Förenkla uttryck

Formler

Mönster

Introduktion till ekvationer

Ekvationslösning

Problemlösning med ekvationer

 

Följande uppgifter kommer att bedömas:

Samtal och diskussioner kring uppgifter i grupp och helklass. Främst med fokus på problemlösning, resonemang och kommunikation.

Skriftligt prov

 

Undervisning

Lektionerna startar med ett startblock där du får chansen att på egen hand lösa en uppgift eller ett problem. Efter att du har funderat på egen hand får du diskutera dina tankar och visa din lösning för en kompis. Därefter lyfter vi uppgiften i helklass och lyssnar på hur fler tänker.

Du kommer arbeta mycket tillsammans med en eller flera kamrater. För att öva dig på att presentera och kommunicera dina lösningar och för att öva på att följa andra elevers förklaringar och resonemang.

De områden vi jobbar med finns i olika nivåer där du tillsammans med din lärare väljer den nivå som är en lagom utmaning för dig.

Till varje avsnitt finns korta filmer som du kommer ha i läxa att titta på för att förbereda dig inför lektionen.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen
Ga Matematik kunskapskrav åk 9 lgr 11
Uppgifter
Prov och planering Algebra åk 7

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback