Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Infohäfte skåne

Serresjöskolan F-6, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Söka information om ställen som besöks under skåneresan, samt göra ett häfte av detta.

 

Lärmål.

Samarbeta och utföra sina tankar och idéer till praktisk handling.

Informationssökning till info häfte

 

 Planering av utvärdering.

Genom observation 

Samtal och diskussioner.

 

Undervisning.

Genomgång

Frågor

Genomgång bildhantering

Söka efter relevant text

Utföra praktiskt.

 

 


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

Matriser i planeringen
LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback