Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7

vt 2020 Krafter och tryck år 7. Lgr 11

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Du kommer att lära dig om begreppen; tyngdkraft, tyngd, tyngdpunkt, friktion, fritt fall, tröghet, stödyta, hävarm, kommunicerande kärl, lufttryck, övertryck, vakuum.

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

 • Gemensamma genomgångar, laborationer och diskussioner om begreppen:                             
 •  Krafter s. 54 -75
 • Tröghet s.203-204
 •  Fritt fall s.208
 • Tryck: 124-139

 

 

 

Visa vad du lärt dig

Läxförhör, diskussionsfrågor i grupp samt slutuppgift                                       

Fysikplanering - du kommer att under detta arbetsområde lära dig: 

 • Veta vilka krafter som påverkar ett föremål, olika sorters krafter, kraft och motkraft (s. 63) hur man ritar kraftpilar
 • Hur man mäter krafter, samband mellan begreppen massa och tyngd samt vilka enheter de mäts i
 • Hur stor din massa och tyngd är på jorden och på månen
 • Vem var Isaac Newton och vad han är mest känd för
 • Friktion, friktion i luft och vatten, hur det på verkar vardagslivet
 • Vad är tyngdpunkt och hitta tyngdpunkten för olika föremål
 • Förstå sambandet mellan ett föremåls stabilitet och stödyta  
 • Vad en hävstång är och hur den fungerar
 • Vad tröghet är och kunna ge exempel från vardagslivet 
 • Hur luftmotstånd påverkar olika föremål som faller (fritt fall)
 • Vad är tryck? 

 Beskriva och förklara de laborationen du gjort:

Krafter: mätning av krafter, gungbrädan, din tyngdpunkt, var ligger tyngdpunkten, stapla uppifrån, vilken stödyta har du

Friktion: när är friktionens störst/minst

Tröghet: stationer A-H   

Tryck:beräkning av tryck, vattentryck, kommunicerande kärl        

Tidsram

Start vecka 12

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Fysik: Krafter och tryck år 7. Lgr 11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback