Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

6

NO - upptäckter

Landvetterskolan 7-9 ABC, Härryda · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Ämne: Fysik Årskurs: 6 Arbetsområde: Några historiska och nutida upptäckter Datum: VT 2020

Varför ska vi arbeta med det här?

Vi kommer att göra faktaarbeten enskilt, i par eller i grupp med syfte för att du ska utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Du kommer att att söka svar på frågor med hjälp av olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att du utvecklar ett kritiskt tänkande kring dina egna resultat, andras argument och olika informationskällor.

Det här kommer du att få undervisning om.

  • Några historiska upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Det här ska du lära dig.

Du ska söka naturvetenskaplig information med hjälp av olika källor, där du behöver vara källkritisk mot informationens källa och användbarhet.

Du kommer att välja en av nedanstående områden, vilken du kommer fördjupa dig mer om.

- Vaccin

- Antibiotika

- Penicillin

- Röntgen

- Insulin

Så här kommer vi att arbeta.

Du kommer att arbeta enskilt, i par eller i grupp. Du/ni väljer en av: 

- Vaccin

- Antibiotika

- Penicillin

- Röntgen

- Insulin

Området du väljer ska du skriva en faktatext om, i en presentation på din drive. Vi kommer skriva under 4-5 lektioner.

Den sista lektionen kommer du att presentera ditt arbete i halvklass.

Arbetet delas med mig (och den/de du arbetar med, viktigt att ni alla har presentationen)

 

Dessa kunskaper kommer att bedömas:

Din förmåga att:

  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och samhälle,
  • genomföra systematiska undersökningar i fysik
  • använda fysikens begrepp som berör vaccin, antibiotika, penicillin, röntgen samt insulin.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
NO - Upptäckter
NO - Upptäckter v.9->
NO - Upptäckter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback