Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

Franska åk 9

Abrahamsbergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Bonjour! Här hittar du den sista grovplaneringen för vårterminen. Notera datumen för det nationella provet! Bon courage! Catharina

 

 Chapitre 3 – Vacances à Marrakech, Une bonne surprise? et Le Maroc

 

Tid: v 6–23

 

______________________________________________________________________________

 

Varför ska vi arbeta med det här?:

 

Vi inleder terminen med Chapitre 3 i vårt läromedel Chez nous 4 som behandlar ämnena semester, fransktalande länder och franska revolutionen. Vi kommer bl.a. att titta på flera avsnitt ur serien Alors demande! för att bekanta oss med några fransktalande länder. Alla elever kommer också att få i uppgift att presentera ett fransktalande tal i form av en film. Arbetet sker i grupper om två personer.

 

Enligt kursplanens centrala innehåll ska också undervisningen innehålla och främja förståelsen och produktionen av följande:

 

-          Olika former av samtal och dialoger (t.ex. prata om semestrar, resor och den fransktalande världen)

 

-          Muntlig och skriftlig information, till exempel får du läsa en instruktion om hur man gör om man ska ringa ett nödsamtal i ett fransktalande land.

 

-          Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

 

-          Hur vardagsliv och levnadssätt ter sig i olika sammanhang och områden där språket används (vi tittar på några program ur serien Alors demande!)

 

-          Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av samtal. (se s 45 i textboken där en svensk tjej försöker komma i kontakt med några franska ungdomar)

 

-          Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

 

-          Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

 

 

 

Det här kommer du att få undervisning om:

 

-          Du kommer att få träna dig i att prata om vardagliga ämnen (semester, resor och den fransktalande världen)

 

-          Du får träna dig i hur man kan inleda ett samtal med personer man inte känner

 

-          Objektspronomen

 

-          Olika uttryck med ”en”

 

-          Variation i stavning av verben acheter och s’appeler

 

-          ”De” efter negation, mått och mängd

 

-          Verbet partir i presens, passé composé och imparfait

 

-          Böjning av reflexiva verb i presens, passé composé och imparfait

 

-          Lite information om Marocko, Tunisien och Réunion

 

 

 

Det här ska du lära dig:

 

-          Du ska kunna prata och berätta om ett fransktalande land i världen

 

-          Du ska kunna namn på några länder på franska

 

-          Du ska behärska ord och uttryck som hör till de texter vi arbetar med

 

-          Du ska kunna böja det oregelbundna verbet partir i presens, passé composé och imparfait

 

-          Du ska kunna använda ”de” efter negation, mått och mängd

 

-          Du ska kunna olika uttryck med ”en”

 

-          Du ska kunna använda dig av objektspronomen

 

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 

Vi kommer att starta med kapitel 3a i läromedlet och repetera namn på olika europeiska länder. Under arbetsområdets gång kommer vi att ha gemensamma gemenomgångar och övningar – såsom hörförståelser men också enskilda övningar t.ex. skriftliga uppgifter. Dessutom kommer alla elever i grupper om två  få presentera ett fransktalande land. Vi kommer att lyssna på musik från den franskspråkiga världen och arbeta med låttexter.

 

 

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

 

-          Din aktivitet på lektionerna

 

-          Läxförhör

 

-          Nationella prov i moderna språk den 27 april, 28 april och 30 april. Tider för det muntliga provet finns också i grovplaneringen.

 

 

 

Så här kan du påverka:

 

Du får ibland vara med och bestämma vilka ord/uttryck du ska lära dig och du får vara med och välja innehållet i din muntliga redovisningsuppgift tillsammans med en kamrat. Du får lämna förslag på ämnesområden som intresserar dig att få lära dig mer om.

 

 

 

Kunskapskrav som provet testar:

 

 

E

C

A

Höra

Eleven kan förstå det mest

väsentliga av innehållet i

tydligt talat, enkelt språk i

lugnt tempo om vardagliga

och välbekanta ämnen.

 

Eleven visar sin förståelse genom att med ett godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

Eleven visar sin förståelse genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. 

 

 

Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Tala

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

 

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

 

Skriftlig produktion

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Samtala

I interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

 

 

I interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

 

Interaktionsstrategier

Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

 

 

 

 

 

Preliminär planering v. 6–23

 

Semaine

             Lundi

               Mardi

          Jeudi

6

·         Un nouveau planning

·         La bande dessinée. Tu aimes les bandes dessinées? Tu connais quelles bandes dessinées? https://www.1jour1actu.com/info-animee/qui-a-invente-la-bande-dessinee

·         Tu écris un message!

 

·         Le monde francophone – dans quels pays est-ce que l’on parle français?

·         https://www.1jour1actu.com/info-animee/parle-t-on-francais-ailleurs-dans-le-monde/

·         Livre d’ex p 64, Coup d’envoi, chapitre 3a, Vacances à Marrakech

·         Livre de texte p 42-44, chapitre 3a, Vacances à Marrakech

·         Vous vous rappelez de quelques pays européens? (kopieringsunderlag 4)

 

Devoir pour semaine 6:

·         Livre de texte, chapitre 2c p 36–37

·         Livre de texte, les mots du chapitre 2c, p 116

·         Communiquer en français (Des ressemblances, des différences?)

7

·         Le livre de texte p 87–88, complément d’objet direct et indirect

·         Complément d’objet direct et indirect (2:2)

·         Livre d’ex p 134

·         Livre d’ex p 65–71

·         Un chanteur marocain ou belge– Amine (6:1) ou Stromae ou un autre chanteur/chanteuse

·         Livre de texte p 45, situations courantes

·         Livre d’ex p 65–71

 

 

Devoir pour semaine 7:

·         Livre de texte, chapitre 2c p 38

·         Livre de texte, les mots du chapitre 2c, p 117

·         Communiquer en français (Qui suis-je? etc)

·         12 choses en commun en 10 minutes

·         Présente-toi en disant

 trois phrases à ton copain/ta copine. L’une des trois phrses est un mensonge!

 

8

·         Livre d’ex p 75 ex 13,

exercice auditif

·         Livre de texte p 92, ”en” et ”y”

·         Livre d’ex p 72 ex 10

·         Livre d’ex p 74, ex 12ab

 

 

·         Alors demande! une partie de la France

http://urskola.se/Produkter/190165-Alors-demande-La-Reunion-une-partie-de-la-France

 

Devoir pour semaine 8:

·         Le livre de texte p 87–88, complément d’objet direct et indirect

·         Livre de texte p 42

·         Livre de texte p 117, les mots (jus-vrai)

·         Utilisez

www.ovningsmastaren.se

·         Communiquer en français – 12 points communs, tu te présentes en disant 4 phrases dont l’une contient un mensonge

9

Les vacances de sport

        Les vacances de sport

          

Les vacances de sport

 

    

 

10

·         Livre d’ex p 76, coup d’envoi, chapitre 3b, Une bonne surprise?

·         Livre de texte p 46–47

 

 

     

 

·         Un autre chanteur/chanteuse francophone p ex https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/papaoutai

·         Livre d’ex p 77–79

 

  

 Devoir pour semaine 10:

·         Livre de texte p 44 et 48 les verbes acheter, s’appeler au présent

·         Livre de texte p 46–47 chapitre 3b, Une bonne surprise?

·         Livre de texte p 118, les mots (surprise-elle prend la communication)

·         Utilisez www.ovningsmastaren.se!

·         Communiquer en français – travail en groupe selon la méthode d’Université d’Uppsala

11

 

·         Livre d’ex p 82, ex 10

·         Livre d’ex p 136–137, le verbe ”se laver” au présent etc

·         Le livre d’ex p 136–137, le verbe ”se laver” au présent etc

·         Pas de cours de français (NP de suédois)

 

 

·         Pas de cours de français (NP de suédois)

 

 

12

 

·         Alors demande! Le français en Tunisie http://urskola.se/Produkter/184173-Alors-demande-Le-francais-en-Tunisie

 

 

·         Un autre chanteur/chanteuse francophone

·         Livre de texte p 82, l’article partitif

·         Livre d’ex p 80

·         Livre de texte p 82 Le Maroc

 

Devoir pour semaine 12:

·         Livre de texte p 90–91 (verbes réfléchis) et 3b, p 94

·         Communiquer en français – Vacances, un jeux de rôle

 

 

 

13

·         Livre de texte p 48, le verbe partir au présent, au passé composé et à l’imparfait

·         Le livre d’ex p 77–82

 

·         Un autre chanteur/chanteuse francophone

·         Le livre d’ex p 100–101

 

Devoir pour semaine 13:

·         Livre de texte p 47

·         Livre de texte p 118-119, les mots (donc-un.e collègue)

·         Communiquer en français – décrire une personne et le jeu “Qui suis-je”

14

·         Livre de texte p 48

 

 

·         Un autre chanteur/chanteuse francophone

·         Alors demande! La Réunion – une île multicuturelle http://urskola.se/Produkter/190166-Alors-demande-La-Reunion-une-ile-multiculturelle

 

       

 

Devoir pour semaine 14:

·         Livre de texte p. 99, 102 et 103; les verbes irréguliers aller, partir, sortir och venir

·         Communiquer en français – “Tu décris, je dessine”

 

15

Les vacances de Pâques

Joyeuses Pâques!

Les vacances de Pâques

Joyeuses Pâques!

Les vacances de Pâques

Joyeuses Pâques!

 

16

 

Les vacances de Pâques

Joyeuses Pâques!

 

·         Questions à propos des tests de NP

·         Bedömningsstöd – compréhension de texte

 

Pas de cours de français – journée de culture

 

17

Test parler – NP (muntligt delprov) 2020-04-20

 

Pas de cours de français (NP d’anglais)

Pas de cours de français (NP d’anglais)

 

18

Compréhension de texte – NP (läsförståelse) 2019-04-27

 

Test écrire - NP (skriftlig framställning), 2020-04-28

Compréhension orale – NP (hörförståelse) 2020-04-30

19

Test parler – NP (muntligt delprov) 2020-05-04

 

 

Test parler – NP (muntligt delprov) 2020-05-05

Test parler – NP (muntligt delprov) 2020-05-07

 

20

·         Un film sur un pays francophone. Durée 8 cours.

·         Un film sur un pays francophone. Durée 8 cours.

·         Un film sur un pays francophone. Durée 8 cours.

 

21

·         Un film sur un pays francophone. Durée: 8 cours.

·         Un film sur un pays francophone. Durée: 8 cours.

·         Un film sur un pays francophone. Durée: 8 cours.

22

·         Les manuels

·         Un film sur un pays

  francophone. Durée: 8 cours.

·         Un film sur un pays francophone.  

Durée: 8 cours.

 

23

Festival de film/notes

Festival de film/notes

On joue aux boules

Vivent les vacances et bon courage!

 

 

 

Med reservation för förändringar!

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter