Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Multiplikation

Bergaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Nu jobbar vi med multiplikation. Eftersom många är hemma så finns här mål för området samt sidor ur matteboken att jobba med hemifrån.

Efter kapitlet ska du kunna: 

 • Beskriva och använda begreppet multiplikation i olika uppgifter 
 • Visa på sambandet multiplikation och addition 
 • Visa på sambandet mellan division och multiplikation och använda detta vid exempelvis kontrollräkning. 
 • Prioriteringsreglerna för de fyra räknesätten. Veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion, men också veta att parenteser alltid räknas först. 
 • Behärska multiplikationstabellerna och kunna generalisera detta till olika talsorter. Exempelvis 5 *4=20; 50 * 4 = 200; 50*40=2000 
 • Kunna uppställning i multiplikation, där en faktor är ett ensiffrigt tal.
 • Kunna strategier för huvudräkning i multiplikation samt veta vad överslagsräkning är och kunna använda miniräknare vid behov
 

 

Arbetssätt 

 • Matteboken 

 • Arbetsblad 

 • Spel där vi tränar multiplikationstabellerna 

 • Parträning med Whiteboards 

 • Förklarande filmer 

 

Bedömning:

Ni kommer att få visa era kunskaper på olika sätt, exempelvis genom mindre test både med papper och penna samt digitalt. Ni får också visa era kunskaper genom att muntligt förklara hur ni löser olika uppgifter.

Multiplikationstabellerna testar vi varje vecka med korta test.

 

 

Länktips:

För förklaringar i både skrift och videoform, samt övningar: https://www.kimsmatematik.com/multiplikation.html

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
sidor ur matematikboken

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback