Skolbanken Logo
Skolbanken

Ljud åk 8 - anpassad

Resursenhet Videskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Det är säkert en självklarhet för dig att kunna göra dig hörd. Att kunna säga vad du behöver, tycker och vill. Men lika viktigt är det att kunna lyssna och uppfatta vad andra vill säga dig. Genom att studera hur ljud uppför sig kan man hjälpa allt fler som har behov av att höra bättre. Ny kunskap och ny teknik underlättar vardagen för personer med någon form av hörselnedsättning. Du kommer att få lära dig hur ljud uppstår, hur ljud sprids och ny teknik underlättar i samhället.

Målet med undervisningen

Syftet är att du ska utveckla kunskaper om fysikaliska sammanhang och få en nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Så här ska vi arbeta

Genomgångar i klassrummet

Laborationer

Leta kunskap på nätet och källgranska

Undervisningens innehåll och mål 

• Veta att det krävs materia för att ljudet ska kunna fortplantas

• Känna till hur ljudet fortplantas och ljudets hastighet i luft

• Veta att ljudets hastighet i luft varierar med temperatur och olika medier

• Veta vad som menas med frekvens.

• Veta vad som menas med våglängd.

• Veta vad resonans är.

• Förklara skillnaden mellan toner och buller.

• Veta i vilken enhet ljudnivå anges.

• Veta vad som menas med infraljud och ultraljud

• Förstå vad eko och ekolod är och hur det kan användas.

• Känna till begreppen frekvens, svängningstid, våglängd, tonhöjd, tonstyrka, toner, buller, resonans och ljudnivå

• Veta hur du skyddar dig mot bullerskador

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav NO åk 7-9, grundsärkolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback