Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4

Medeltiden

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

”Det var en gång en tapper riddare som bodde i ett kungarike” Så börjar en del gamla sagor och ofta utspelade de sig på medeltiden. Under medeltiden fanns många riken som styrdes av kungar och drottningar och i det här arbetsområdet får du läsa om hur Sverige blev ett Kungarike med kyrkor, slott och städer. Vi kommer även läsa om hur vanligt folk levde på medeltiden och du kommer också få bekanta dig med mäktiga personer och hemska händelser. För medeltiden var en orolig tid. Så välkommen till Medeltiden. Riddarnas tid.

Syfte och mål

De stora frågorna

De stora frågorna är:

  • Hur går det till när Sverige blir ett kristet land och varför har kyrkan så stor makt på medeltiden?  
  • Hur kommer det sig att de första städerna i Norden växer fram just under den här tiden och hur var det att leva i de medeltida städerna?
  • Varför dog så många på medeltiden?
  • Det är ca 500 år sedan medeltiden tog slut men ändå lockar tornerspel och uppbyggda medeltidsbyar mängder av svenska och utländska turister. Hur kan det komma sig?

Förmågor att utveckla och bedömning

Vilka förmågor ska du utveckla?

 • Analysförmåga: Du ska visa att du kan förklara hur händelser hänger ihop, orsaker till och konsekvenser av Sveriges ökade handel med andra länder, att svenskarna blir kristna och att Nordens länder bildas. Du ska visa att du förstår att man kan se på händelser på olika sätt (jämföra olika perspektiv) samt förstå varför händelser eller personer beskrivs på olika sätt. Du ska kunna beskriva likheter och skillnader mellan medeltid och t ex vikingatiden.
 • Den kommunikativa förmågan: När vi samtalar och diskuterar i klassen ska du visa att du kan ställa frågor och framföra och bemöta åsikter. Vid dessa tillfällen ska du också visa att du har koll på viktiga fakta som handlar om samhället under medeltiden.
 • Förmågan att hantera information: Du ska kunna ge exempel på historiska källor från medeltiden. Du kan hitta information från historieboken och andra källor.
 • Den begreppsliga förmågan: Du ska visa att du kan använda historiska begrepp när du samtalar, diskuterar eller skriver om sådant som har med medeltiden att göra.

Undervisning

Hur ska vi arbeta?

 • Du kommer att få ta del av fakta från t ex historieboken, filmer och föreläsningar
 • Du kommer att få delge dina tankar både enskilt, i liten grupp och i helklass
 • Du kommer att få öva på förmågorna på lektionerna bl a med hjälp av stödstrukturer
 • Du kommer att få visa dina förmågor och få respons av klasskamrater och lärare

 

Viktiga begrepp:

Hansan

Kristendom & Kloster

Tionde & fogde

Munkar & Nunnor

Digerdöden

Ståndssamhälle; Adel, präster, borgare & bönder

Tegar

Fridslagarna

Kalmarunionen

Tinget

 

Viktiga personer:

Olof Skötkonung & Harald Blåtand

Birger Jarl

Magnus (Ladulås) Eriksson

Påven & Heliga Birgitta

Drottning Margareta


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

De nordiska staternas bildande.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback