Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1 - 3

NTA lådan " Tema Jord"

Stentägtskolan, Söderhamn · Senast uppdaterad: 22 augusti 2022

Vad händer egentligen under våra fötter? Jo, växter gror, växter och djur lever och dör och massor av organismer arbetar dygnet runt med att bryta ned materialet. Under några veckor kommer vi lära oss ännu mer om jord. Vi kommer lära oss hur en kompost fungerar och få experimentera med innehållet i jord.

Lärandemål

Vi ska lära oss:

 • vad jord består av.
 • hur man känner igen olika sorters jord.
 • hur en kompost fungerar.
 • om nedbrytare.
 • jordens betydelse för de levande organismerna och för människan.
 • göra naturvetenskapliga undersökningar.
 • Skriva en beskrivande text om masken
 • Skriva en instruerande text om hur man gör en kompost

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska:

 • genomföra naturvetenskapliga undersökningar. 
 • observera vad som händer.
 • dokumentera och diskutera våra hypoteser och  resultat.
 • titta på filmer.
 • läsa fakta texter om t ex daggmasken och andra småkryp som lever i jorden.
 • vi lär oss skriva faktatexterna och instruerandetexter genom cirkelmodellen.

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar .
 • dokumentera dina undersökningar
 • att föra samtal kring dina undersökningar och resultat.
 • använda olika begrepp som tillhör arbetsområdet.
 • beskriva och ge ett exempel på ett enkelt samband i naturen.
 • Skriva en faktatext om masken utifrån stödord.
 • Skriva en instruerande text om hur man gör en kompost.

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.

Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till exempel utseende, om de är magnetiska och om de flyter eller sjunker i vatten. Hur materialen kan återvinnas.

Några blandningar och hur de kan delas upp i sina olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd och i huvudsak fungerande handling.

Eleven visar grundläggande kunskaper om natur, kropp och hälsa, kraft och rörelse samt material och ämnen. Utifrån egna upplevelser och utforskande av närmiljön beskriver eleven enkla naturvetenskapliga samband i naturen och människokroppen. Utifrån tydliga instruktioner utför eleven enkla fältstudier, observationer och experiment.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback