Skolbanken Logo
Skolbanken

Tvärgrupp yngre barnen

Getskär, Stenungsund · Senast uppdaterad: 18 mars 2020

Grundtrygghet / samarbete

Vi arbetar med tvärgrupper tillsammans med Bläckfisken. Våran grupp består av de yngsta barnen på avdelningarna varav 2 barn med funktionsvariationer. Samlingarna kommer att samma upplägg i flera veckor i följd, detta för att ge barnen tryggheten att våga och att ha igenkännelsen för aktiviteten. Efterhand kommer vi att lägga till övningar/ lek för att utmana i deras takt.

I samtliga utbildningsområdet kommer vi att användas av tecken/ bildspel då det gynnar alla barns språkutveckling. 


Läroplanskopplingar

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter