Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 6

Ute-Ugo på Äventyrarna vt-20

Dibber Bråta, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 18 mars 2020

Alla barn på Äventyrarna ska få uppleva naturen och naturvetenskap på ett lekfullt sätt genom utforskande i närområde, skog samt experimentera på olika sätt och med olika material tillsammans med lärvännen Ute-Ugo.

Vad ska läras ut?

Vi vill att alla barn på Äventyrarna ska få känna att varje dag är just ett äventyr och att vi alla värnar om att vara utomhus. 

Vi vill att alla barn på Äventyrarna ska få utveckla;

  • sitt intresse och sin förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar andra.

  • sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

  • sin förmåga att utforska naturvetenskapliga fenomen, samt utveckla en förståelse för sin roll i naturen och närområden för en hållbar utveckling

Barnen ska ha möjlighet att få en övergripande och igenkännande kunskap kring djur och natur, lära sig känna igen närområdet och få stor lust till att spendera tid utomhus. 

Vi vill att alla barn på Äventyrarna ska få känna delaktighet och inflytande över vart vi tar oss när vi är på utflykt och hur vi tar oss dit. Vi vill att alla barn ska tycka om att vistas utomhus, både på och utanför förskolan.  

 

Syfte 

På Dibber Bråta Förskola har vi en "Ut och njut"-filosofi där vi värnar om att vistas mycket i utomhusmiljön, både på och utanför förskolans gård. Vi anser att barn får ett ökat lärande om de får se andra saker än bara förskolegården. Vi tycker att det är viktigt för barnens välmående och vi ser att barn idag har ett behov av att vara utomhus mycket. Vi vill utforska och upptäcka vår närmiljö på olika sätt och tror på ett ökat lärande om man vistas mycket utomhus. Vi vill att alla barn ska lära känna olika sätt att ta sig fram på i sin närmiljö och har därför tillgång till cyklar på förskolan. Vi åker också andra färdmedel och promenerar mycket. 

 

Hur ska undervisningen genomföras? 

  • Ute-Ugo är med vid behov samt vid promenader, utflykter och andra uteaktiviteter.

  • Genom lärvännen Ute-Ugo får barnen verktyg till att undersöka och utforska naturvetenskap i olika aktiviteter.

  • Ute-Ugo berättar om roliga lekar utomhus, platser att besöka utomhus samt berättelser om hur man tar hand om sin miljö och sin skog.

  • Tillsammans med Ute-Ugo pratar vi med barnen om Allemansrätten och lär barnen vad man får och inte får göra i skog och mark.

  • Ute-Ugo finns med vid experiment när det ska undersökas hypoteser, kemiska och fysikaliska fenomen.

  • Vi nyttjar vår lärplatta för att kunna skapa ett samband mellan praktik och teori - söka information om djur och natur samt olika experiment. Vi använder oss även av lärplattan för att titta på kartor och lära oss om hur närområdet ser ut.

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Arbetet med Ute-Ugo dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen och fotografering/filmning av utflykt/aktivitet. Vi samtalar i hel/halvgrupp om det vi får upppleva och besöker ofta samma plats flera gånger för att lära känna vpr närmiöjö ordentligt. 

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För alla barn på Äventyrarna. Vi gör utflykter (promenad, cykel och kommunalt) både i hel- och i halvgrupp. 

 

Av vem?

All personal i arbetslaget. Matilda och Kicki har yttersta ansvaret för genomförande, dokumentation och reflektion.

 

Se även planeringen "Skogen" för att få kompletterad information kring arbetet med Ute-Ugo. 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback