Skolbanken Logo
Skolbanken

Geometriska former

Montessoriförskolan Triangeln, Lunds Pastorats förskolor · Senast uppdaterad: 18 mars 2020

Nu är vi nyfikna på geometri och vill utveckla barnens matematiska seende och kunnande.

Syfte

Syftet är att barnen ska känna igen och utveckla förståelse och kunskap kring geometriska former, cirkel, fyrhörningar och trehörningar.

 

Metod

Vi presenterar formerna en i taget. Presentationerna kommer att ske både i större och mindre grupper. Vi kommer att ha formjakt både inomhus och utomhus i vår omgivning som barnen dokumenterar med foto. Vi kommer även att leka och skapa med formerna. 

Vi börjar med cirkel, fyrhörningar och trehörningar och använder oss av hörningbegreppet för att ge barnen möjlighet till att utveckla förståelse för formen. Vi kommer även att använda begreppen kvadrat och rektangel till att börja med för att senare vidare utveckla om intresse finns hos barnen.

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback