Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Forntiden

Önnestads skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 18 mars 2020

Vi kommer att arbeta och lära oss om stenåldern, bronsåldern och järnåldern och även om asatron. Hur levde man? Vad trodde man på? Vilka likheter och skillnader ser vi i den tid vi lever idag?

 

 Lärandemål

 • kunna berätta om de olika tidsåldrarna.
 • kunna jämföra dåtid och nutid.
 • kunna förklara hur en tidslinje är uppbyggd.
 • kunna ge exempel på spår från forntiden.
 

Viktiga begrepp

 • istid
 • stenålder
 • bronsålder
 • järnålder
 • asatro
 • tidslinje
 • dåtid, nutid, framtid

Undervisning

 • Vi kommer att läsa, se film och diskutera de olika tidsåldrarna.
 • Vi kommer att lära oss hur vi använder en tidslinje och lära oss begreppen dåtid, nutid och framtid.  
 • Vi kommer att undersöka likheter och skillnader mellan vårt samhälle och dåtidens samhällen. 
 • Vi kommer att att lära oss om de olika asagudarna.
 • Vi kommer att titta på spår från de olika tidsåldrarna.
 • Vi kommer att skriva olika slags texter.
 • Vi kommer att skapa kring det vi lär oss.
 •  Vi kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp.

På lektionerna måste jag

 • vara aktiv och delta.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • beskriva hur det var att leva i de olika tidsåldrarna.
 • göra jämförelser mellan livet på forntiden och i vår tid.
 • förstå och göra en tidslinje.
 • kunna ge exempel på spår från forntiden.

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback