Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Räkna-reza på Utforskarna

Dibber Bråta, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 18 mars 2020

Alla barn på Utforskarna ska få möjlighet att undersöka och utforska matematik på olika sätt och i olika miljöer. Barnen ska ha möjlighet att delta i pedagogledda undervisningstillfällen samt utforska matematik på egen hand.

Mål

Genom arbetet med Räkne-Reza strävar vi efter att ge barnen en ökad kunskap i grundläggande matematik.  

Syfte

Att barnen ska finna lust och nyfikenhet inom matematik då det är något som man alltid använder i sin utveckling och vardag. 

Vi utvecklar vårt språk, våra begrepp våra och grundläggande taluppfattningar. 

Vi lockar fram nyfikenhet och skapar intresse för att undersöka, fundera och diskutera.

Vi ger tilltro till det egna tänkandet och barnen får möjlighet att upptäcka matematikens användbarhet och att den finns i vår vardag. Vi utvecklar vårt kreativa och logiska tänkande.

 

Hur ska undervisningen genomföras? 

Genom lärvännen Räkna-Reza får barnen möjlighet att upptäcka matematiken i meningsfulla och lekfulla sammanhang. Förskolan och Räkne-Reza erbjuder barnen olika former av matematik. Barnen lär sig olika begrepp, känner igen former, färger och mönster och ser antal, turordning och känner igen lägesord. Vi benämner och använder oss av de rätta begreppen.

Matematiken finns i förskolans grundverksamhet ständigt i vardagen. Den är en del av vår omvärld, vi räknar, delar, mäter och jämför, sorterar och pratar om former. Vilken färg har bilarna eller vilka former finns i våra vardagsföremål? Hur många tallrikar och glas behöver vi duka fram till lunchen? När vi gör utflykter till skogen kan matematiska uppdrag vara att samla naturföremål som kottar, pinnar och stenar som barnen sedan får sortera, klassificera, räkna och jämföra. Vi undersöker, ställer frågor och drar med hjälp av barnen olika slutsatser. Barnen utvecklar genom detta även sitt språk och lär sig olika begrepp samtidigt som de har roligt tillsammans. Barnen ska ges tillfällen att få undersöka, reflektera, och pröva sig fram. Barnen ska även ges tillfällen där de utmanas i att få en förståelse samt ökad kunskap för form, lägesord, mönster, antal, räkna och sortera. Vi strävar efter att utmana barnen både inomhus samt utomhus i olika aktiviteter som är planerade men också under spontana tillfällen.  Vi kommer också ha en Räkne-reza hörna, med siffror, former och färger uppsatta på väggen.

 

När använder förskolan matematiken i vardagen?

Rutinsituationer – av/påklädning etc.

Samling

Rollek, drama och rörelse

Konstruktionslek,

Högläsning, berättande och sagor

Sånger, rim och ramsor

Pussel, spel och kort

Experiment

Utelek, utemiljön, naturen

I samtal

 

Några exempel på hur verksamheten utmanar och utvecklar barnens matematiska tänk är att undersöka:

Hur man kan jämföra och sortera utifrån färg, form och storlek.

Hur formen ser ut på föremål och växter i naturen samt i vår vardagsmiljö.

Hur man kan sortera klossar och andra föremål efter färg/form.

Hur vi kan ställa oss själva eller vardagsföremål bakom, framför, bredvid, över eller under.

Hur ser vi ut själva? Antal ögon, öron, ben, näsor osv. 

Vi jämför och sorterar olika längd hos föremål som pinnar, träd och djur i skogen.

Hur man delar frukter i halva, fjärdedelar, åttondelar.

Vi jämför och sorterar hur olikamönster ser ut? Randigt, prickigt, rutigt osv.

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Genom samlingar och dokumentation/bilder/filmer på lärplatta och väggar. 

Vi antecknar kontinuerligt vad barnen säger då det är en viktig del i deras utvecklingsprocess. Vi reflekterar på avdelningen men också på Unikum. Vi funderar över ”vad har vi uppmärksammat?” och ”hur kan vi utmana barnen vidare i deras utveckling?”

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras? 

För alla barn på Utforskarna

 

Av vem? 

Alla pedagoger ansvarar för att den pedagogiska dokumentationen görs både i helgrupp och för det enskilda barnet. Sofia är ytterst ansvarig.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback