Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Takt, rytm och hälsa

Väståkra F-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 18 mars 2020

Under detta tema kommer vi arbeta med områdena takt och rytm och hälsa och livsstil. Detta kommer ske både teoretiskt och praktiskt.

Takt och rytm

Hälsa och livsstil

Planering för perioden: v. 12-17

Ämne: Idrott och hälsa

År: 1-3

Lärare: Ida Andersson 

Inledning

Vi kommer att arbeta med områdena takt och rytm och hälsa och livsstil.

 

Centralt innehåll:

·       Enkla lekar och danser och deras regler.

·       Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik

·       Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Kunskapskrav för åk 6:

 

·       I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.

 

·       Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

Arbetssätt

  • Lyssna på olika typer av musik och takt.
  • Testa olika typer av danssteg.
  • Följa olika koreografier och danser.
  • Lekar där musik och takt där i fokus.
  • Gå igenom och diskutera olika begrepp som handlar om upplevelsen av den fysiska aktiviteten.

 

Centrala begrepp: takt, rytm, hälsa, livsstil

 

Jag kommer att bedöma dig genom:

Hur du arbetar och löser uppgifterna själv och tillsammans med en kompis.

Hur aktiv du deltar under lektionerna.

Hur du reflekterar vid samtal.

Följa instruktioner vid aktiviteter.

Praktiska och teoretiska övningar.


Läroplanskopplingar

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback