Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Biologi, Fysik

·

Årskurs:

8

Värme, väder och klimat. Miljö och hållbar utveckling.

Österledskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 mars 2020

Detta område omfattar: Värme, väder och klimat. Miljö och hållbar utveckling.

PLANERING NO 

 

Värme, väder och klimat

 

Miljö och hållbar utveckling 

 

 

Du får lära dig (viktiga begrepp i fet stil):

 

-      Beskriva fasövergångardensitetoch temperatur

-      Hur densiteten förändras i olika faser av ämnen

-      Vad värmeenergiär och hur den kan spridas

-      Om olika väderfenomen och deras orsakervindar (olika slags), moln, sjöbris, regn (snö, hagel), åska

-      Fysikaliska begrepp inom meteorologiför att kunna bestämma och förmedla väderprognoser tex högtryck, lågtryck, varmfront, kallfront, luftströmmar, väder, klimat, lufttryck 

-      Att förstå svårigheterna i att förutse väder och skapa klimatmodeller 

-      Om hur människan påverkar jordens klimat 

-      Om utvecklingen av miljövänliga metoder för att skapa energi

-      Om påverkan på samhälle och människans levnadsvillkor

 

-      Om fotosyntesoch förbränning

-      Skillnad mellan växthuseffektoch förstärkt växthuseffekt

 

-      Strategier för minskad miljöpåverkan i din närhet och globalt 

-      Fundera över ansvar och möjligheter att skapa hållbar utveckling 

 

Arbetssätt: 

 

Genomgångar

Diskussioner

Gruppövningar/praktiska övningar

Undersökningar

Laborationer

Området avslutas med ett prov

Film

Kahoot som repetition

Google Classroom

Studi – klipp och quiz

 

Ur centrala innehållet: 

Fysik

  • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.

Kemi 

  • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

Biologi

  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

 

 

Dessutom: 

 

  • Aktuella samhällsfrågor och forskningsområden som rör fysik, kemi och biologi
  • Systematiska undersökningar
  • Källkritisk granskning

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback