Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Tryck, Mekaniskt arbete och effekt 7 C

Österledskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 mars 2020

Varför gör det ondare att bli trampad på foten av en högklackad sko jämfört med en elefant? Vad är tryck? Om du har varit ute och gått i djup snö någon gång vet du hur jobbigt det kan vara. Man sjunker ju ner i snön hela tiden. Men om du sätter på dig ett par skidor går det mycket bättre. Varför är det så? Vi påverkas ständigt av jorden dragningskraft, men det finns många andra krafter som vi kanske inte tänker på, t.ex. friktion och centripetalkraft. När en person eller ett föremål rör sig finns det fysikaliska lagar som beskriver vad och varför det händer. Med kunskap om fysik kan man förstå och utveckla de redskap som vi använder oss av för att förenkla vår vardag. Vi vet att arbete kan betyda allt från att göra läxor till städning, men vad är ett arbete i fysikalisk mening? Hur hör energi och arbete ihop? När du är effektiv betyder det att du klarar av att göra mycket arbete på kort tid. Effektivitet har samma betydelse i fysiken. Kaffemaskiner, tvättmaskiner, kylskåp och datorer – alla har tekniska beskrivningar som talar om hur mycket energi de använder under en viss tid. Allt detta och mycket mer kommer vi att lära oss om i det här avsnittet i fysik.

 

 

Veckoplaneringen v 12-17

V

Måndag Emilie

Onsdag Annica/ Christian

Fredag Emilie 

12

Kap 7.1 Tryck på fasta material

 

Läs s 198-202 i fysik Spektrum eller 

Lyssna på

http://webbapp.liber.se/spektrum-fysik/#/7-tryck/7-1-tryck-p--fasta-material/lyssna-p--texten

 

 

 

och svara på frågorna på s. 6- 9 i arbetshäftet.

 

Genomgångar på nätet:

 

https://www.youtube.com/watch?v=4s2_CFJnJJo

 

Studiedag

Prov 

Människans kropp-7. Celler i samarbete.

Hud. Skelett och muskler.

13

Kap 7.2 Tryck i vätskor

 

Läs s 203-204 i fysik Spektrum eller 

Lyssna på

http://webbapp.liber.se/spektrum-fysik/#/7-tryck/7-2-tryck-i-v-tskor/lyssna-p--texten  

 

och svara på frågorna på s. 10- 12 i arbetshäftet.

 

Laborationer: Vattentryck & Vattnets lyftkraft

Genomgångar på nätet:

https://www.youtube.com/watch?v=4s2_CFJnJJo

 

  Kap 7.2 Tryck i vätskor. Varför känner du dig lättare i badet?

 

Läs s 205-207 i fysik Spektrum eller 

Lyssna på

http://webbapp.liber.se/spektrum-fysik/#/7-tryck/7-2-tryck-i-v-tskor/lyssna-p--texten  

 

och svara på frågorna på s. 13- 16 i arbetshäftet.

 

Laborationer: Påverkar olika vätskor lyftkraften

Genomgångar på nätet:

https://www.youtube.com/watch?v=4s2_CFJnJJo

Kap 7.3 Tryck i gaser

 

Läs s 208-210 i fysik Spektrum eller 

Lyssna på

http://webbapp.liber.se/spektrum-fysik/#/7-tryck/7-3-tryck-i-gaser/lyssna-p--texten

 

och svara på frågorna på s. 17- 19 i arbetshäftet.

 

Laborationer: Experiment med papper

Genomgångar på nätet:

https://www.youtube.com/watch?v=4s2_CFJnJJo

14

 

 

Kap 7.3 Tryck i gaser

 

Läs s 211 i fysik Spektrum eller 

Lyssna på

http://webbapp.liber.se/spektrum-fysik/#/7-tryck/7-3-tryck-i-gaser/lyssna-p--texten

 

och svara på frågorna på s. 20- 23 i arbetshäftet.

 

Laborationer: Ett invecklat problem, Sugproppen, PET-flaskan med hål, Svävande vatten, Stigande valuta, Barometern

Genomgångar på nätet:

https://www.youtube.com/watch?v=4s2_CFJnJJo

 

Kap 9.1 Fysikaliskt arbete

 

Läs s 252-253 i fysik Spektrum eller 

Lyssna på

http://webbapp.liber.se/spektrum-fysik/#/9-energi-och-effekt/9-1-fysikaliskt-arbete/lyssna-p--texten  

 

och svara på frågorna på s. 24- 26 i arbetshäftet.

 

Laborationer: Så fungerar en hävstång

Genomgångar på nätet:

https://www.youtube.com/watch?v=VoqwxmhSSMs&t=9s

Kap 9.1 Fysikaliskt arbete

 

Läs s 254-255 i fysik Spektrum eller 

Lyssna på

http://webbapp.liber.se/spektrum-fysik/#/9-energi-och-effekt/9-1-fysikaliskt-arbete/lyssna-p--texten  

 

och svara på frågorna på s. 27- 31 i arbetshäftet.

 

Laborationer: Så fungerar ett lutande plan

Genomgångar på nätet:

https://www.youtube.com/watch?v=VoqwxmhSSMs&t=9s

 

16

Lov

Kap 9.2 Mekanisk energi och effekt

 

Läs s 257-260 i fysik Spektrum eller 

Lyssna på

http://webbapp.liber.se/spektrum-fysik/#/9-energi-och-effekt/9-2-mekanisk-energi-och-effekt/lyssna-p--texten

 

och svara på frågorna på s. 32- 34 i arbetshäftet.

 

Genomgångar på nätet:

https://www.youtube.com/watch?v=iBDMraH2NKc

Repetition

 

17

Prov ”Tryck. Mekaniskt arbete och effekt”

 

 

Konkretiserade mål

Du ska efter detta område:

 

Arbete och effekt:

·      Veta vad som menas med arbete i fysiken

·      Kunna förklara vad effekt är

·      Veta i vilka enheter man mäter arbete, energi och effekt

·      Förstå mekanikens gyllene regel och kunna använda den

·      Känna till principen bakom en hävstång:

    • förstår sambandet mellan tyngden och avståndet på en hävstång (tex. gungbrädan) 
    • känna till hur vi kan spara kraft med hjälp av en hävstång
    • kunna ge exempel på hävstänger i vardagen
    • Kunna hävstångsprincipen: vänster kraft * vänster hävarm = höger kraft * höger hävarm (vridmoment)

·      veta vad som menas med ett lutande plan

 

Densitet:

·      Vad som menas med densitet

·      Vad som avgör om ett föremål flyter eller sjunker

Tryck:

·      Förstå vad som menas med tryck 

·      känna till enheten för tryck, Pascal (Pa)

·      Veta vad lufttryck är

·      Veta vad vattentryck är 

·      veta vad som menas med kommunicerande kärl samt kunna ge exempel

·      Veta varför trycket i en vätska varierar 

·      Veta varför trycket i en gas varierar


·      veta vad som menas med övertryck respektive undertryck

·      Känna till Arkimedes princip 

·      kunna förklara hur det kommer sig att ett föremål kan flyta på vattnet

Undersökningar:

·      Kunna genomföra, dokumentera, tolka och beskriva laborationer inom fysikområdet.

 

Begrepp som ingår i detta område


tyngd
massa
Newton (N)
dynamometer

mekaniskt/fysikaliskt arbete
Newtonmeter (Nm)
Joule (J)
Mekanikens gyllene regel
lutande planet
hävstång
vridmoment
effekt
Watt (W)
densitet
tryck
Pascal (Pa)
lufttryck
barometer 
komprimera
övertryck
undertryck
vattentryck
kommunicerande kärl
lyftkraft
Arkimedes princip

 

Hur vi ska arbeta

Vi kommer ha genomgångar, diskussioner, läsa texter, arbeta med uppgifter, se filmer, genomföra laborationer.
Vi kommer att träna på begrepp som tillhör arbetsområdet och på att använda naturvetenskaplig uttryck och begrepp på ett korrekt sätt.
Du kommer att kunna visa dina kunskaper under lektionerna i bl.a. diskussioner och laborationer (genomförandet och utvärdering) samt i de skriftliga kunskapsredovisningarna.

 

Vi kommer att ha flera små kunskapsredovisningar, små prov  efter varje delområde. Detta för att vi ska fokusera extra på att lära oss varje delområde och repetera kontinuerligt. Dessa små kunskapsredovisningar, små prov kommer att vara del av bedömningen. Vi kommer också ha ett laborationsbedömningstillfälle där ni ska planera, genomföra och utvärdera en undersökning.

 

Bedömning

Under arbetets gång kommer du att bedömas hur väl du: 

-kan samtala om och diskutera frågor som tillhör arbetsområdet
-ställer frågor och framför och bemöter åsikter på ett sätt som för samtal och diskussioner framåt
-kan genomföra undersökningar utifrån givna och egna planeringar och använda utrustningen på ett säkert sätt

-kan jämföra resultaten och dra slutsatser samt dokumentera undersökningen
-visar på kunskaper tillhörande arbetsområdet genom att beskriva, förklara och använda dig av dina faktakunskaper/begrepp
-kan föra underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med fysikaliska begrepp och visar då på fysikaliska samband

Du kommer också att bedömas på ovanstående punkter med avseende på hur väl du använder det naturvetenskapliga språket muntligt och skriftligt.

Länkar till studi

https://app.studi.se/l/enkla-maskiner-1

https://app.studi.se/l/enkla-maskiner-2

https://app.studi.se/l/newtons-forsta-rorelselag

https://app.studi.se/l/newtons-tredje-rorelselag

https://app.studi.se/l/densitet

https://app.studi.se/l/tryck

https://app.studi.se/l/tryck-i-vatskor

https://app.studi.se/l/tryck-i-gaser

 

Länkar till ljudfiler och arbeta med begrepp

Fysik direkthttps://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/fysik-direkt-upplaga-3-S3173863/ljudfiler/

Spektrum fysik: https://webbapp.liber.se/spektrum-fysik/

Länkar till filmgenomgångar

·      Arbete https://www.youtube.com/watch?v=VoqwxmhSSMs&list=PLp3NbHYYT6eTOQ2qGjAM9o4-SXhD0OQhM

·      Fysikaliskt arbete https://www.youtube.com/watch?v=I0uuqwyg6iQ

·      Effekt https://www.youtube.com/watch?v=iBDMraH2NKc&list=PLp3NbHYYT6eTOQ2qGjAM9o4-SXhD0OQhM&index=2

·      Arbete och effekt https://www.youtube.com/watch?v=YRMQI8gpUXAhttps://www.youtube.com/watch?v=C1jWWS5mrHw

·      De enkla maskinerna  https://www.youtube.com/watch?v=VjgATzosSV8

·      Densitet från 5.32 https://www.youtube.com/watch?v=Me8aS6jY1nU

·      Tryck https://www.youtube.com/watch?v=4s2_CFJnJJo&list=PLp3NbHYYT6eTzYCDVpHIb-aFqRhduYLi5&index=2

·      Tryck fast materia https://www.youtube.com/watch?v=_st6Xbequdo

·       tryck i vätska https://www.youtube.com/watch?v=atbyh-pbW-A

·      Tryck i gaser https://www.youtube.com/watch?v=KxeuaNAdZB0

Faktalänkar

·      http://www.studera.com/tranano/

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter