Skolbanken Logo
Skolbanken

Normer och värdens- barnens integritet

Blåtunga förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 19 mars 2020

Vi vill belysa frågorna kring självbestämelse, rätten till den egna kroppen och respektera andras integitet.

Vi jobbar dels med Stegvis, hjälpa barnen säga Nej om något känns fel. Prata och lyssna på varandra och sen gå vidare med ny kunskap och förståelse. 

Stopp min kropp är ett material från Rädda barnen som belyser rätten till ens egna kropp och integitetsnormer. 

Barnkonventionen som nu är lag i Sverige handlar om barns rättigheter. 

Syfte:

  • Stärka barnens självkänsla, respektera sig själv och andra.
  • Att barnen har rätt till sina känslor och hjälpa dem sätta ord på dem. 
  • Att varje barn bestämmer över sin egna kropp, vågar säga nej när något inte känns okej.
  • Att barnen lär sig säga stopp, nej eller sluta.
  • Att barnen lär sig respektera när andra säger nej eller stopp.

 

Vi använder oss av litteratur, musik kring ämnet och diskussioner med barnen i storgrupp och i mindre grupper. 

 


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback