Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 8

Sagor och fabler, Svenska som andraspråk

Stordammens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 4 april 2022

I detta arbetsområde ska vi läsa och skriva sagor, fabler och moderna sägner. Tid v. 14-18.

Syfte och upplägg: 

I det här arbetsområdet arbetar vi med sagor och fabler. Syftet med arbetsområdet är att du ska få träna din analytiska förmåga och få en ökad förståelse för sagans betydelse. Genom att arbeta med den sedan innan bekanta sagoformen får du möjlighet att diskutera och analysera sagor och dess uppbyggnad.

Under arbetets gång kommer du att arbeta såväl individuellt som i grupp. Genom att läsa olika sorters sagor och hitta budskap i en fabel lär du dig mer om sagoformen (uppbyggnad, sensmoral osv.) Som slutuppgift kommer du att få använda dina kunskaper kring sagogenren till att skriva en saga. 

Du ska kunna:

·         * Läsa olika sorters sagor.

·         * Sammanfatta sagors innehåll.

·         * Föra resonemang om den lästa texten, skriftligt och muntligt, och kunna tolka och analysera innehållet.

·        *  Delta i samtal kring den lästa texten.

·         * Variera ditt skriftspråk samt följa de skriftliga normerna.

·        * Skriva en egen saga som följer sagans mönster. Du ska läsa upp sagan för klassen. Du ska skriva en egen fabel och läsa upp den för klassen.

Du ska visa att du kan följande:

  •          Du läser olika typer av sagor, t ex folksaga, konstsaga, fabel m.m. och gör sammanfattningar och analyser. Genom detta visar du att du förstår texters innehåll och budskap.
  •          Du samtalar och diskuterar kring sagans uppkomst, uppbyggnad och innehåll.
  •         Du skriver en saga med folksagans typiska innehåll med språklig variation, anpassning till texttyp och mottagare med fungerande stavning och skrivregler.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav svenska som andraspråk åk 7-9
Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback