Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

5

Musik - Åk 5

Getingeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Se under "innehåll" vad vi i stora drag arbetar med under läsåret.

I årskurs 5 arbetar vi på musiken framför allt med:

  • Gemensam sång
  • Takt & rytm
  • Melodispel (keyboard/gitarr)
  • Ackordspel (keyboard/gitarr/ukulele)
  • Instrumentkunskap
  • Musikens påverkan och användning i olika sammanhang

Läroplanskopplingar

Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter