Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Historia, Samhällskunskap

·

Årskurs:

8

Världskrigstiden med lärandematris

Fuxernaskolan 7-9, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Under 1900-talet gungar världens ordning och struktur. De etablerade ideologierna får konkurrens av något nytt. En tanke om nya gränser och en ny gemenskap. Resultatet blir något annat. Splittring, krig och mänskligt lidande.

Världskrigstiden

Lärandematris

Lärandematris om Världskrigstiden

 

Syfte

Eleven ska tolka en tidsperiod och de händelser som sker under denna period. De ska använda sig av och förstå de begrepp som är kopplade till just denna tidsperiod. De ska analysera och reflektera kring de händelser som leder fram till ett Europa i gungning och beskriva orsaker och konsekvenser.

Centralt innehåll

Eleverna kommer att jobba med perioden som innehåller den tid när en ny ideologi förändrar synsättet på hur världen delas upp samt den period som följer i form av konflikter och krig under första halvan av 1900-talet. 

Arbetssätt

Vi kommer att titta på filmer samt ha genomgångar om hela perioden från 1800-talets slut till ungefär 1950.

Delmoment

 1. Nationalstatens framväxt - Ny ideologi
 2. Första världskrigets orsaker och händelseförlopp
 3. Mellankrigstiden - Kriget fortsätter
 4. Andra världskrigets förlopp
 5. Holocaust
 6. Krigens resultat

Uppgifter

 1. Beskriv Ideologierna - Faktafrågor besvaras
 2. Förklara händelseförloppet under Första världskriget - Egen beskrivning, enskilt arbete
 3. Mellankrigstiden - Diskussion i klass (grupp)
 4. Beskriv varsin del av Andra Världskriget - Bildspel inför klassen (par/grupp)
 5. Den slutgiltiga lösningen, Holocaust - Diskussion i klass (grupp)
 6. Krigets resultat - Egna funderingar i text (enskilt)

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Hiroshima & Nagasaki
"Är ni arier?"
Folkhemmet
Historieanvändning: Folkmordet
Källövning: Propaganda
Ideologier och orsaker
Fördjupning: Lenin
Folkmordet - inlämning
Folkmord - inlämning
Slutet på andra världskriget
Slutet på kriget
Slutet på andra världskriget
v. 8 Källövning: soldat i första världskriget
v. 8 Källövning: soldat i första världskriget
Historieanvändning: folkmordet
Historieanvändning: folkmordet
v.6 Fronter, krigsåren, versaillesfreden
v.6 Fronter, krigsåren, versaillesfreden
v. 5 Ideologier och orsaker
Första världskriget
Första Världskriget - Utvärderingsfrågor
Grundläggande frågor, del 1
Grundläggande frågor, del 2
INLÄMNING - WW I och mellankrigstiden
INLÄMNING: Första världskriget - Sammanfattning
Andra Världskriget - Sammanfattning
Områdesval - Andra världskriget
Mellankrigstiden - Inflation
Första Världskriget, orsaker och samband
Andra Världskriget - Källkritikuppgift
Fördjupning - Nationalsocialistisk ideologi och demokrati
Eget arbete - Krigsperiod/plats
Andra Världskriget - Redovisning
Andra världskrigets orsaker
Ideologier - 1:a Världskriget - Mellankrigstiden